Zwolnienie lekarskie nie wpływa na dodatkowy urlop macierzyński

Data: 19-12-2012 r.

Po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego, pracownica może zawnioskować o dodatkowy urlop macierzyński. Fakultatywną część tego urlopu można połączyć z pracą na cześć etatu. Zwolnienie lekarskie w tym okresie nie przerwie dodatkowego urlopu macierzyńskiego.

Bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego pracownica może wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o udzielenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego w wymiarze do:

  • 6 tygodni (w przypadku urodzenia jednego dziecka) lub
  • 8 tygodni (w razie urodzenia dwojga lub więcej dzieci przy jednym porodzie).

Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownicy.

Dodatkowy urlop macierzyński jest udzielany jednorazowo, w wymiarze tygodnia lub jego wielokrotności, bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego. Dodatkowego urlopu macierzyńskiego udziela się na pisemny wniosek pracownicy, składany w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownicy.

Pracownica uprawniona do dodatkowego urlopu macierzyńskiego może łączyć korzystanie z tego urlopu z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego urlopu w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy. W takim przypadku dodatkowego urlopu macierzyńskiego udziela się na pozostałą część dobowego wymiaru czasu pracy. Podjęcie pracy następuje na pisemny wniosek pracownicy, składany w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem wykonywania pracy, w którym pracownica wskazuje wymiar czasu pracy oraz okres, przez który zamierza łączyć korzystanie z dodatkowego urlopu macierzyńskiego z wykonywaniem pracy. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownicy.

W czasie tego urlopu do pracownicy stosuje się te same zasady co w przypadku zwykłego urlopu macierzyńskiego. Oznacza to, że jeżeli w czasie przebywania na dodatkowym urlopie macierzyńskim pracownica zachoruje, to okoliczność ta nie spowoduje przerwania urlopu ani jego wydłużenia o okres objęty zwolnieniem. Dodatkowy urlop macierzyński zakończy się w zaplanowanym terminie.

Pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze:

  • 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,
  • 31 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie,
  • 33 tygodni w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie,
  • 35 tygodni w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie,
  • 37 tygodni w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie.

Podstawa prawna:

  • art. 180, art. 1821 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94).

Autor: Katarzyna Pietruszyńska

Opracowanie redakcyjne: Michał Tomaszewski

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26673 )
Array ( [docId] => 26673 )