Jakie przywileje posiada pracodawca zakładu pracy chronionej

Autor: Matys Łukasz
Data: 17-09-2012 r.

Pracodawcy prowadzący zakład pracy chronionej mogą liczyć na pewne ułatwienia i ulgi ze strony państwa. W ten sposób państwo zachęca do zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz do ich aktywizacji zawodowej i społecznej.

Przywileje zakładów pracy chronionej opisuje ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 1997 Nr 123, poz. 776), zwana dalej ustawą.

Ulgi w podatkach

Zgodnie z art. 31 ustawy prowadzący zakład pracy chronionej zwolniony jest z podatków i opłat. Przy czym zwolnienie nie dotyczy wszystkich podatków i opłat.

Pracodawca musi bowiem płacić następujące podatki:

  • podatek od gier,
  • VAT,
  • akcyzę,
  • podatek dochodowy,
  • cło,
  • podatek od środków transportu.

Prowadzący zakład pracy chronionej nie jest zwolniony również z płacenia opłaty skarbowej oraz uiszczania opłat o charakterze sanacyjnym.

Zasady zwolnienia z podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego regulują odrębne ustawy. Są to odpowiednio ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. Nr 9 poz. 31), ustawa z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. Nr 52 poz. 268) i ustawa z 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200 poz. 1682).

Zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zwalnia się od podatku od nieruchomości:

  • prowadzących zakłady pracy chronionej spełniające warunek, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b,
  • zakłady aktywności zawodowej w zakresie przedmiotów opodatkowania zgłoszonych wojewodzie, jeżeli zgłoszenie zostało potwierdzone decyzją w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej albo zaświadczeniem – zajętych na prowadzenie tego zakładu, z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania znajdujących się w posiadaniu zależnym podmiotów niebędących prowadzącymi zakłady pracy chronionej spełniające warunek, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy.

Identycznie sytuacja wygląda w wypadku podatku leśnego (art. 7 ust. 2 pkt 4 ustawy o podatku leśnym) oraz podatku rolnego (art. 12 ust. 2 pkt 4 ustawy o podatku rolnym).

Prowadzący zakład pracy chronionej zwolniony jest z podatku od czynności cywilno prawnych jeżeli czynność przez niego dokonana pozostaje w bezpośrednim związku z prowadzeniem zakładu.

Dofinansowanie

Pracodawca prowadzący zakład pracy chronionej może liczyć również na różnego rodzaju dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Dofinansowanie szczegółowo reguluje art. 31 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Zgodnie z nim pracodawca może liczyć na zwrot części oprocentowania kredytów oraz kosztów budowy, transportowych i administracyjnych.

Ponadto pracodawca może liczyć na zwrot kosztów szkoleń, pożyczki jednorazowe.

Na wszystkie te udogodnienia pracodawca może liczyć po złożeniu stosownego wniosku do PFRON.

Matys Łukasz

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26734 )
Array ( [docId] => 26734 )