Na spotkanie świąteczne lepiej nie przynosić alkoholu

Data: 12-12-2012 r.

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest przestrzeganie przepisów – również podczas nieformalnych spotkań z pracownikami. Dlatego podczas imprezy świątecznej alkohol jest zakazany, chyba że nie odbywa się ona na terenie firmy.

Pracodawcy coraz częściej organizują dla pracowników spotkania świąteczne. Mają one różny charakter – często bardzo nieformalny. Niemniej jednak należy pamiętać, że również podczas takich imprez pracodawca i pracownicy mają swoje obowiązki.

Nierzadko na spotkaniach firmowych pije się nie tylko kawę i herbatę, ale także napoje wysokoprocentowe. I nie ma w tym nic złego, pod warunkiem że impreza odbywa się poza zakładem pracy. Jeśli natomiast spotkanie ma miejsce na terenie firmy, to taki postępowanie jest nieprawidłowe. Podawanie i spożywanie napojów alkoholowych na terenie zakładu pracy jest ustawowo zabronione.

Obowiązki pracodawcy

Spożywanie alkoholu na terenie zakład pracy może się zakończyć karą grzywny nałożoną na podstawie art. 44 ustawy o wychowaniu w trzeźwości na osobę, która podjęła decyzję o podawaniu lub spożywaniu napojów alkoholowych na terenie zakładu pracy.

Pracownik łamie prawa

Może się zdarzyć i tak, że to któryś z pracowników przyniesie na spotkanie świąteczne alkohol lub stawi się w stanie nietrzeźwym.

W takiej sytuacji pracodawca może stosować karę pieniężną. Pracodawca zawiadamia pracownika na piśmie o zastosowanej wobec niego karze, wskazując rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych i datę dopuszczenia się przez pracownika tego naruszenia oraz informując go o prawie zgłoszenia sprzeciwu i terminie jego wniesienia. Odpis zawiadomienia składa się do akt osobowych pracownika. W ekstremalnych przypadkach może także zwolnić pracownika.

Podstawa prawna:

  • art. 183a § 1, art. 81 § 1, art. 94 3, art. 151 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.),
  • art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007 r. nr 70, poz. 473 ze zm.).

Iwona Jaroszewska-Ignatowska

Opracowanie redakcyjne: Michał Tomaszewski

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26756 )
Array ( [docId] => 26756 )