Zmiany w prawie pracy – uzupełnienie świadectwa pracy

Data: 09-11-2012 r.

Stworzenie katalogu okoliczności, w których pracodawca uzupełnia lub wydaje nowe świadectwo pracy oraz wprowadzenie terminu na uzupełnienie dokumentu – to tylko niektóre z proponowanych zmian w obowiązkach pracodawcy dotyczących świadectw pracy.

Czeka nas kolejna nowelizacja przepisów dotyczących świadectw pracy. Dotyczą one m.in. kwestii związanych z uzupełnianiem lub wydawaniem nowych świadectw. Pracodawcom przybędzie nowych obowiązków.

Projekt zmian w prawie pracy zakłada stworzenie katalogu przypadków, w których pracodawca będzie zobowiązany do uzupełnia wcześniej wydanego pracownikowi świadectwa pracy lub wydania nowego dokumentu.

Na uzupełnienie świadectwa będzie mało czasu

Zgodnie z projektem zmian w prawie pracy, pracodawca będzie musiał uzupełnić treść wydanego świadectwa pracy o:

  • informację o prawomocnym orzeczeniu sądu pracy przywracającym pracownika do pracy albo zasądzającym odszkodowanie w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem albo niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia,
  • informację o prawomocnym orzeczeniu sądu pracy o odszkodowaniu na rzecz pracodawcy z tytułu nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia na podstawie art. 55 § 11 KP (czyli gdy, zdaniem pracownika, pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec niego).

Termin na uzupełnienie dokumentu będzie wynosił 3 dni od przedłożenia przez pracownika świadectwa pracy.

Czasem trzeba będzie wydać nowe świadectwo

Określono także katalog przypadków, w których pracodawca będzie musiał wydać nowe świadectwo pracy. Jeżeli zmiany przepisów wejdą w życie w obecnym kształcie, to pracodawca będzie musiał wydać nowy dokument:

  • zawierający informację o rozwiązaniu umowy o pracę za wypowiedzeniem dokonanym przez pracodawcę, w przypadku prawomocnego orzeczenia sądu pracy, z którego wynika, że rozwiązanie z pracownikiem umowy o pracę bez wypowiedzenia z jego winy nastąpiło z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu w tym trybie umów o pracę,
  • w przypadku prawomocnego orzeczenia sądu pracy o odszkodowaniu w razie niewydania świadectwa pracy w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy.

Pracodawca będzie zobowiązany do wydania nowego świadectwa pracy w terminie 3 dni od uprawomocnienia się orzeczenia sądu pracy.

Podstawa prawna:

  • art. 97 § 21, § 3 i art. 612 Kodeksu pracy,
  • § 5-7 oraz załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (Dz.U. Nr 60, poz. 282 ze zm.)

Opracowanie redakcyjne: Michał Tomaszewski


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26745 )
Array ( [docId] => 26745 )