Zmieni się treść świadectwa pracy

Autor: Borkowska Katarzyna
Data: 10-10-2012 r.

Trwają prace nad kolejną nowelizacją ustawy - Kodeks pracy. Resort pracy szykuje wiele zmian, między innymi będą dotyczyły treści świadectwa pracy. Na czym mają polegać – dowiesz się z poniższego tekstu.

Chodzi o doprecyzowanie art. 97 § 2 Kodeksu pracy.

Po zmianie, pracodawca będzie zobowiązany do zamieszczania w świadectwie pracy podstawy prawnej i trybu rozwiązania stosunku pracy albo podstawy prawnej wygaśnięcia stosunku pracy. Poza tym w dokumencie tym będzie zamieszczana informacja o wysokości i składnikach wynagrodzenia za pracę oraz uzyskanych kwalifikacjach na pisemny wniosek pracownika, zgłaszany pracodawcy w terminie nie krótszym niż 5 dni przed terminem wydania świadectwa pracy.

A zatem, jeśli zmiany wejdą w życie, świadectwo pracy będzie zawierać informacje:

  • dotyczące okresu (okresów) zatrudnienia, rodzajów wykonywanej pracy, zajmowanych stanowisk, podstawy prawnej i trybu rozwiązania stosunku pracy albo podstawy prawnej wygaśnięcia stosunku pracy,
  • niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych, uprawnień osób bezrobotnych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego,
  • o zajęciu wynagrodzenia za pracę, w myśl przepisów o postępowaniu egzekucyjnym,
  • o wysokości i składnikach wynagrodzenia za pracę oraz uzyskanych kwalifikacjach - na pisemny wniosek pracownika, złożony w terminie nie krótszym niż 5 dni przed terminem wydania świadectwa pracy.

Wspomniane zmiany wynikają z projektu założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks Pracy oraz niektórych innych ustaw, który jest na etapie konsultacji zewnętrznych.


Zobacz także:

Borkowska Katarzyna

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26737 )
Array ( [docId] => 26737 )