Reakcja pracownika na zastosowanie kary nagany lub upomnienia

Autor: Łechtańska Anna
Data: 30-10-2012 r.

Kara porządkowa w postaci nagany bądź upomnienia może być zastosowana wobec pracownika w przypadku niepraktykowania przez niego ustalonej organizacji i porządku pracy, w tym przepisów przeciwpożarowych, bezpieczeństwa i higieny pracy czy też nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy.

Kiedy kara porządkowa może być zastosowana

W sytuacjach określonych w kodeksie pracy pracodawca ma możliwość zastosowania wobec pracownika wybranej kary porządkowej, tj. nagany lub upomnienia. Daje to możliwość reakcji pracodawcy na zachowania zatrudnionego, które stoi w sprzeczności z zasadami obowiązującymi w miejscu pacy, w tym z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisami przeciwpożarowymi czy też zasadami dotyczącymi nieobecności w pracy. Pracodawca ma możliwość dostosowania kary do danej sytuacji, uwzględniając okoliczności oraz winę danej osoby. Ograniczeniem będzie tu obowiązek wysłuchania jej argumentów przed ukaraniem oraz zastosowanie kary porządkowej nie później niż w terminie dwóch tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego oraz nie później niż do trzech miesięcy od dopuszczenia się przez zatrudnionego naruszenia.

Reakcja pracownika na otrzymaną karę

W sytuacji, kiedy zastosowana kara w ocenie pracownika jest nieadekwatna lub niesłuszna, ma on możliwość reakcji. Kodeks przewiduje, że po otrzymaniu kary porządkowej może wnieść od niej sprzeciw w terminie siedmiu dni. Na rozpatrzenie zaprezentowanego stanowiska pracodawca ma 14 dni, po upływie których uznaje się sprzeciw za uwzględniony. Natomiast w przypadku, kiedy pracodawca we wskazanym terminie odrzuci sprzeciw, ukarany pracownik może wystąpić do sądu pracy o uchylenie zastosowanej kary.

Uznanie kary za niebyłą

Po upływie roku nienagannej pracy, wymierzoną wcześniej karę porządkową uznaje się za niebyłą, a odpis zawiadomienia o ukaraniu usuwa się z akt osobowych pracownika.

Łechtańska Anna

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26816 )
Array ( [docId] => 26816 )