Reakcja pracownika na zastosowanie kary nagany lub upomnienia

Autor: Łechtańska Anna
Data: 30-10-2012 r.

Kara porządkowa w postaci nagany bądź upomnienia może być zastosowana wobec pracownika w przypadku niepraktykowania przez niego ustalonej organizacji i porządku pracy, w tym przepisów przeciwpożarowych, bezpieczeństwa i higieny pracy czy też nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy.

Kiedy kara porządkowa może być zastosowana

W sytuacjach określonych w kodeksie pracy pracodawca ma możliwość zastosowania wobec pracownika wybranej kary porządkowej, tj. nagany lub upomnienia. Daje to możliwość reakcji pracodawcy na zachowania zatrudnionego, które stoi w sprzeczności z zasadami obowiązującymi w miejscu pacy, w tym z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisami przeciwpożarowymi czy też zasadami dotyczącymi nieobecności w pracy. Pracodawca ma możliwość dostosowania kary do danej sytuacji, uwzględniając okoliczności oraz winę danej osoby. Ograniczeniem będzie tu obowiązek wysłuchania jej argumentów przed ukaraniem oraz zastosowanie kary porządkowej nie później niż w terminie dwóch tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego oraz nie później niż do trzech miesięcy od dopuszczenia się przez zatrudnionego naruszenia.

Reakcja pracownika na otrzymaną karę

W sytuacji, kiedy zastosowana kara w ocenie pracownika jest nieadekwatna lub niesłuszna, ma on możliwość reakcji. Kodeks przewiduje, że po otrzymaniu kary porządkowej może wnieść od niej sprzeciw w terminie siedmiu dni. Na rozpatrzenie zaprezentowanego stanowiska pracodawca ma 14 dni, po upływie których uznaje się sprzeciw za uwzględniony. Natomiast w przypadku, kiedy pracodawca we wskazanym terminie odrzuci sprzeciw, ukarany pracownik może wystąpić do sądu pracy o uchylenie zastosowanej kary.

Uznanie kary za niebyłą

Po upływie roku nienagannej pracy, wymierzoną wcześniej karę porządkową uznaje się za niebyłą, a odpis zawiadomienia o ukaraniu usuwa się z akt osobowych pracownika.

Łechtańska Anna

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 26816 )
Array ( [docId] => 26816 )


Array ( [docId] => 26816 )