Pracując na zwolnieniu lekarskim, stracisz zasiłek

Data: 14-12-2012 r.

Praca zarobkowa podjęta podczas zwolnienia lekarskiego, choć nie zawsze może być powodem zwolnienia dyscyplinarnego, pozbawia pracownika prawa do zasiłku z tytułu choroby.

W trakcie zwolnienia lekarskiego pracownik nie może wykonywać żadnej pracy zarobkowej – nie tylko na umowę o pracę, ale także na podstawie umów cywilnoprawnych, czy w ramach własnej działalności gospodarczej. I nie ma tu znaczenia, czy taka praca powoduje, czy też nie pogorszenie stanu zdrowia pracownika.

Pracą zarobkową, której wykonywanie w okresie niezdolności do pracy powoduje utratę prawa do zasiłku chorobowego jest każda aktywność ludzka zmierzająca do osiągnięcia zarobku, w tym pozarolnicza działalność gospodarcza (wyrok Sądu Najwyższego z 5 kwietnia 2005 r., sygn. akt I UK 37/04, OSNP 2005/21/342), jak też podjęcie działań stanowiących realizację obowiązków pracowniczych lub wynikających z innego stosunku prawnego obejmującego świadczenie pracy (wyrok Sądu Najwyższego z 5 października 2005 r., sygn. akt I UK 44/05, OSNP 2006/17-18/279).

Wykonywanie pracy zarobkowej niezależnie od jej wpływu na stan zdrowia stanowi przesłankę utraty prawa do zasiłku. Nie jest przy tym niezbędne badanie czy praca ta była niezgodna z celem zwolnienia lekarskiego (wyrok Sądu Najwyższego z 6 lutego 2008 r., sygn. akt II UK 1/07, OSNP 2009/9-1/123 ).

Zdaniem Sądu Najwyższego pracą zarobkową (w kontekście utraty prawa do świadczeń z tytułu choroby) nie będą natomiast m.in.:

  • czynności formalnoprawne podejmowane w okresie niezdolności do pracy przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą w związku z posiadanym przez nią statusem pracodawcy (wyrok Sądu Najwyższego z 6 maja 2009 r., sygn. akt III UK 359/08, niepublikowany),
  • udział w akcjach ratowniczych członków ochotniczej straży pożarnej, jakkolwiek uprawniający do otrzymania ekwiwalentu ustalonego według art. 28 ust. 2 ustawy o ochronie przeciwpożarowej (…) ze względu na szczególny społeczny charakter funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych (wyrok Sądu Najwyższego z 14 maja 2009 r., sygn. akt I UK 351/08, niepublikowany).

Podstawa prawna:

  • art. 41, art. 52, art. 53 § 1 pkt 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.).

Autor: Katarzyna Wrońska-Zblewska

Opracowanie redakcyjne: Michał Tomaszewski

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26953 )
Array ( [docId] => 26953 )