Dokumenty Twojego maluszka - paszport

Kategoria: Rodzina
Autor: Grabowska-Peda Marta
Data: 05-06-2012 r.

Jeśli chcesz podróżować z dzieckiem poza Unią Europejską, musisz wyrobić mu paszport. Nie możesz niestety wpisać maluszka do swojego dokumentu, ani do dokumentu drugiego z rodziców. Dowiedz się więc, jakie dokumenty musisz złożyć.

Wniosek o wydanie paszportu

Wniosek o wydanie paszportu osobie małoletniej składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub opiekunów z pisemną zgodą drugiego z rodziców lub opiekunów, poświadczoną za zgodność przez organ paszportowy lub notariusza.

Na wydanie paszportu osobie małoletniej jest wymagana zgoda obojga rodziców, złożona przed organem paszportowym lub notariuszem, chyba że na podstawie orzeczenia sądu jeden z rodziców został pozbawiony władzy rodzicielskiej lub władza ta została ograniczona. W przypadku braku zgodności stanowisk obojga rodziców lub braku uzyskania zgody jednego z nich na wydanie dziecku paszportu, zgodę na wydanie paszportu zastępuje orzeczenie sądu rodzinnego.

Paszport małoletniemu można wydać za granicą za zgodą jednego rodzica wyłącznie z ważnych powodów, o ile przemawia za tym dobro małoletniego, szczególnie jeżeli uzyskanie zgody drugiego rodzica jest niemożliwe, lub znacznie utrudnione.

Na jaki okres wydawany jest paszport

W dniu 11 sierpnia 2012 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o dokumentach paszportowych, a najważniejsze zmiany przepisów dotyczą właśnie zasad wydawania dokumentów paszportowych dla dzieci do 5. roku życia. Zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy, paszport wydany małoletniemu, który nie ukończył 13 lat jest ważny 5 lat od daty jego wydania.

Jakie dokumenty należy złożyć

Aby otrzymać paszport dla dziecka należy w organie paszportowym złożyć:

  • wypełniony wniosek o wydanie paszportu;
  • dwie aktualne fotografie o wymiarach 35 x 45 mm (w przypadku dzieci do lat 5 nie są wymagane zdjęcia biometryczne);
  • dowód uiszczenia opłaty paszportowej;
  • odpis aktu urodzenia oraz PESEL.

Ile kosztuje wydanie paszportu?

Opłaty za wydanie paszportu w kraju wynoszą:

  • za paszport ważny 10 lat – 140 zł;
  • za paszport dla dzieci, które w dniu złożenia wniosku nie ukończyły 13 lat – 60 zł;
  • za paszport tymczasowy, a taki jest wydawany dzieciom, które nie ukończyły 13 lat – 30 zł.

Grabowska-Peda Marta

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Mądra pochwała, twórcza krytyka

pobierz

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Ziołowa apteczka

pobierz

Zdrowy kręgosłup i stawy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 28995 )
Array ( [docId] => 28995 )