Możliwy zakaz konkurencji w porozumieniu z wolontariuszem

Data: 17-11-2015 r.

Wolontariusz nie jest pracownikiem organizacji pozarządowej, a co za tym idzie, nie obejmuje go zakaz konkurencji na podstawie przepisów Kodeksu pracy. W porozumieniu z wolontariuszem można jednak zawrzeć pewne klauzule antykonkurencyjne, pod warunkiem że dotyczą okresu trwania porozumienia.

Świadczenia wolontariuszy są wykonywane w zakresie, w sposób i w czasie określonych w porozumieniu z korzystającym. Do porozumień zawieranych między korzystającym a wolontariuszem stosuje się przepisy ustawy Prawo o działalności pożytku publicznego, natomiast w zakresie nieuregulowanym przepisami tej ustawy stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. Zatrudnienie wolontariuszy ma więc charakter cywilnoprawny i nie można stosować do tego rodzaju stosunków prawnych przepisów Kodeksu pracy, poza wyjątkowymi przypadkami wskazanymi ustawą np. w zakresie BHP.

Klauzule antykonkurencyjne

Nie oznacza to jednak, że w porozumieniu z wolontariuszem zakazane jest wprowadzanie klauzul antykonkurencyjnych. Jak wynika z zasady swobody umów, określonej m.in. w art. 353[1] Kodeksu cywilnego, strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, pod warunkiem że jego treść lub cel nie sprzeciwiają się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Z naturą stosunku prawnego wolontariatu nie będzie więc sprzeczne wprowadzenie ograniczeń dotyczących wykonywania prac wolontariusza na rzecz innych podmiotów, jeśli oczywiście taka klauzula zostałaby wprowadzona zgodną wolą stron.

Michał Culepa, specjalista ds. prawa pracy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Ochrona danych osobowych w organizacji pozarządowej według RODO

pobierz

Inwentaryzacja roczna w NGO

pobierz

Zakładowy plan kont w organizacji pozarządowej

pobierz

Odpowiedzialność zarządu za zaległości podatkowe NGO

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38055 )
Array ( [docId] => 38055 )