Wolontariat w organizacji pozarządowej

Data: 17-11-2015 r.

Korzystanie z pomocy świadczonej przez wolontariuszy jest istotnym elementem prowadzenia działalności statutowej przez organizacje pozarządowe. Przepisy nakładają na korzystającego, czyli organizację, określone obowiązki wobec wolontariuszy. Muszą m.in. ponosić na ich rzecz określone wydatki. Zasady współpracy należy określić w umowie potocznie określanej jako porozumienie wolontariackie.

 • korzystający, czyli w tym przypadku organizacja pozarządowa, która zamierza nawiązać współpracę z wolontariuszem,

 • wolontariusz, czyli osoba fizyczna, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dalej: ustawa).

Wolontariusze dokonują świadczeń w zakresie, w sposób i w czasie określonych w porozumieniu zawartym z korzystającym.

Porozumienie wolontariackie jest umową cywilnoprawną i nie może być traktowane jak umowa o pracę, chociaż w określonych sytuacjach może być uznane za umowę o pracę.

Trzeba zatem:

 • ostrożnie określać postanowienia porozumienia, kierując się przede wszystkim przepisami ustawy,

 • pamiętać, że wolontariusz to osoba fizyczna, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych w ustawie.

W jednym z wyroków Sąd Najwyższy rozstrzygał przypadek, gdy wolontariusz wykonywał pracę na rzecz pozwanej organizacji, podlegając jej kierownictwu, w miejscu i czasie przez nią wyznaczonym, w systemie zmianowym wymagającym ścisłej organizacji pracy. W wyroku stwierdzono: „Praca ta była świadczona za wynagrodzeniem (comiesięczną „zapomogą”), co potwierdza tezę o pozornym charakterze umowy wolontariatu, skoro wolontariuszem (...) jest tylko osoba, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach (…) określonych [w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie]. Poza tym (…) była ona wykonywana na ryzyko pozwanego i miała charakter ciągły, co spełnia kolejne cechy stosunku pracy i pozwala uznać, że miały one w rozważanej umowie charakter przeważający” (wyrok SN z 5 maja 2010 r., sygn. akt I PK 8/10).

Sławomir Liżewski, prawnik, doradca organizacji pozarządowych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Ochrona danych osobowych w organizacji pozarządowej według RODO

pobierz

Inwentaryzacja roczna w NGO

pobierz

Zakładowy plan kont w organizacji pozarządowej

pobierz

Odpowiedzialność zarządu za zaległości podatkowe NGO

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 38052 )
Array ( [docId] => 38052 )

Array ( [docId] => 38052 )