Wyjazd w celu podnoszenia kwalifikacji nie jest delegacją służbową

Data: 17-11-2015 r.

Świadczenia przyznawane pracownikom podnoszącym kwalifikacje z tytułu zwrotu kosztów przejazdu czy refundacji wydatków na zakwaterowanie lub wyżywienie powinny być traktowane jako świadczenia dodatkowe z tego tytułu, chociaż stosuje się do nich przepisy o podróżach służbowych.

W ramach podnoszenia kwalifikacji, pracownicy organizacji pozarządowych mogą być wysyłani są przez pracodawców w podróż do innej miejscowości, na rozmaite szkolenia, czy kursy. W tym celu otrzymują polecenie wyjazdu służbowego. Nie jest to jednak podróż służbowa. Aby podróż służbowa mogła dojść do skutku, muszą wystąpić następujące warunki:

 
 • wyjazd (przemieszczenie się) pracownika do innej miejscowości (lub określonego miejsca) niż miejsce wykonywania pracy przez pracownika (rozumiane jako miejscowość – miejsce wykonywania pracy),

 • wykonanie wyznaczonego zadania służbowego poza stałym miejscem wykonywania pracy.

Elementem zasadniczym podróży służbowej jest więc wykonywanie pracy – zadań służbowych – a nie inne czynności, nawet związane z pracą, ale nie będące obowiązkami pracowniczymi sensu stricto.

Wyjazd w celu podnoszenia kwalifikacji

Przez podnoszenie kwalifikacji zawodowych rozumie się zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika, z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą. Wyjazd w celu podnoszenia kwalifikacji nie może więc być potraktowany jako delegacja służbowa.

Nie oznacza to jednak, że pracownik, wyjeżdżający na polecenie pracodawcy na szkolenie lub kurs, nie ma zagwarantowanego zwrotu kosztów np. przejazdu lub innych. Pracodawca może przyznać pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe dodatkowe świadczenia, w szczególności pokryć opłaty za kształcenie, przejazd, podręczniki i zakwaterowanie.

Świadczenia udzielane przez pracodawcę

Zakres udzielania dodatkowych świadczeń ustala pracodawca w porozumieniu z pracownikiem na podstawie zawartej umowy albo uzgodnień z pracownikiem. W przypadku, gdy pracodawca nie będzie wymagał „odpracowywania” kosztów szkoleń lub kursów, umowa taka nie musi być zawarta.

Pewne uregulowania dotyczące świadczeń z tytułu podnoszenia kwalifikacji mogą być zamieszczone w przepisach zakładowych np. w regulaminie wynagradzania. Jeżeli pracodawca zdecyduje się na uregulowanie kwestii świadczeń dodatkowych w przepisach zakładowych, może – w zakresie ich przyznawania i rozliczania – zastosować odpowiednio przepisy o podróżach służbowych. Należy jednak taki odnośnik wprowadzić wprost do odpowiedniego regulaminu.

Michał Culepa, prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Ochrona danych osobowych w organizacji pozarządowej według RODO

pobierz

Inwentaryzacja roczna w NGO

pobierz

Zakładowy plan kont w organizacji pozarządowej

pobierz

Odpowiedzialność zarządu za zaległości podatkowe NGO

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 38051 )
Array ( [docId] => 38051 )

Array ( [docId] => 38051 )