Zmienią się zasady oskładkowania umów zleceń

Data: 23-11-2015 r.

Organizacje pozarządowe często zatrudniają wykonawców różnego rodzaju zleceń na podstawie umów cywilnoprawnych. Warto więc przyjrzeć się zmianom dotyczącym oskładkowania umów zleceń, które wejdą w życie od 1 stycznia 2016 r.

Zleceniobiorca, którego podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym miesiącu jest niższa od minimalnego wynagrodzenia i spełnia warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z innych tytułów, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym również z innych tytułów. Zasady tej nie stosuje się, jeżeli łączna podstawa wymiaru składek z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia lub z innych tytułów osiąga kwotę minimalnej płacy.

Oznacza to, że umowa zlecenia o wartości 1.600 zł miesięcznie podlegać będzie obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, wypadkowemu oraz zdrowotnemu. Jeżeli w danym miesiącu, oprócz wynagrodzenia z tej stałej umowy, zleceniobiorca uzyska jeszcze przychód z dodatkowych umów, to każda z nich również będzie podlegała obowiązkowo oskładkowaniu, aż łącznie wyniosą co najmniej tyle, ile wynagrodzenie minimalne lub więcej.

Więcej na ten temat >>

Izabela Nowacka, specjalista ds. ubezpieczeń społecznych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Ochrona danych osobowych w organizacji pozarządowej według RODO

pobierz

Inwentaryzacja roczna w NGO

pobierz

Zakładowy plan kont w organizacji pozarządowej

pobierz

Odpowiedzialność zarządu za zaległości podatkowe NGO

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38104 )
Array ( [docId] => 38104 )