Dowiedz się, co zrobić w sytuacji nieuprawnionego zajęcia korytarza

Data: 28-03-2017 r.

Korytarz będący częścią klatki schodowej jest częścią wspólną w rozumieniu przepisów ustawy o własności lokali. Jego nieuprawnione zajęcie przez członka wspólnoty może powodować duże problemy dla Ciebie jako zarządcy nieruchomości. Upewnij się, jak się obronić przed nieuprawnionym zajęciem wspólnego korytarza.

Zasada dotycząca części wspólnej

Część wspólna przynależy do wszystkich członków wspólnoty mieszkaniowej w sposób proporcjonalny poprzez posiadane przez nich udziały. W wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 15 marca 2013 r. (sygn. akt I ACa 912/12) czytamy: „(...) W zakresie, w jakim nieruchomość wspólna nie jest niezbędna do korzystania z lokalu zgodnie z jego przeznaczeniem, wspólnota mieszkaniowa ma prawo określić zasady korzystania z części wspólnych budynku (zarząd nieruchomością wspólną).

Jak się obronić przed nieuprawnionym zajęciem wspólnego korytarza

 

W sytuacji nieuprawnionego zajęcia korytarza wspólnota mieszkaniowa ma prawo podjąć określone działania zmierzające do zaradzenia tej sytuacji.

Pierwszym krokiem powinna być uchwała wzywająca do opuszczenia, udostępnienia i rozebrania zabudowy części wspólnych użytkowanych w sposób nieuprawniony. Możliwe jest również nałożenie opłaty za bezumowne korzystanie z części wspólnej.

Osoba, której uchwała dotyczy może próbować obronić się przed nią przed sądem, korzystając z uprawnienia do zaskarżenia uchwały, wynikającego z art. 25 ust. 1 uwl. Jednak, jak wskazano w wyroku Sądu Okręgowego w Słupsku I Wydział Cywilny z 23 kwietnia 2013 r. (sygn. akt: I C 8/13): „(...) wykupując na własność lokal mieszkalny nr (...), stali się właścicielami jedynie tego mieszkania i pomieszczeń przynależnych, opisanych szczegółowo w umowie ustanowienia odrębnej własności lokalu i sprzedaży.

Niesporna między stronami jest okoliczność, że umowa ta nie obejmowała pomieszczenia gospodarczego, z którego korzystali powodowie, a wyodrębnionego z klatki schodowej. Toteż, w ocenie Sądu, właściciele pozostałych lokali mieli pełne prawo, w drodze podjęcia stosownej uchwały, domagać się od powodów opróżnienia i opuszczenia tego pomieszczenia oraz dokonania jego rozbiórki celem przywrócenia zajętej powierzchni przez to pomieszczenie do powierzchni klatki schodowej, która obecnie stanowi część wspólną budynku.

Pozwana wspólnota mieszkaniowa miała prawo również obciążyć powodów stosowną opłatą z tytułu bezumownego korzystania przez nich z części wspólnej nieruchomości zajętej przez to pomieszczenie(...)”.

Komentarz prawny

Należy pamiętać, że zgodnie z art. 12 ust. 1 uwl właściciel lokalu ma prawo do współkorzystania z nieruchomości wspólnej, zgodnie z jej przeznaczeniem. Jednocześnie jest obowiązany korzystać z niej w sposób nie utrudniający korzystania przez innych współwłaścicieli oraz współdziałać z nimi w ochronie wspólnego dobra, co wnika z regulacji art. 13 ust. 1 uwl. Nieuprawnione zajęcie części wspólnej jest sprzeczne z tym obowiązkiem. W ostateczności wspólnota mieszkaniowa może zaskarżyć takie zachowanie nieuprawnionego podmiotu do sądu. W drodze wytoczonego powództwa cywilnego wspólnota może żądać przede wszystkim wydania zajętej części nieruchomości wspólnej jak również wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z niej.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Prowadzenie książki obiektu budowlanego

pobierz

Badanie stanu prawnego nieruchomości

pobierz

Niedozwolone klauzule w umowie pośrednictwa

pobierz

Ustanawianie urządzeń przesyłowych na gruntach

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40166 )
Array ( [docId] => 40166 )