Pamiętaj, musisz zapewnić właściwe oświetlenie wejścia do budynku

Autor: Gogojewicz Przemysław
Data: 30-09-2017 r.

Często przy wejściu do budynku znajdują się stopnie, wycieraczki, progi lub elementy metalowe, zwiększające ryzyko potknięcia albo poślizgnięcia. Jeśli spółdzielnia nie zadba o właściwe oświetlenie, niebezpieczeństwo wypadku wzrasta. Sprawdź, kiedy oświetlenie jest należyte oraz jak często przeprowadzać kontrole jego sprawności.

Spółdzielnia odpowie za brak należytego oświetlenia

 

Nienależyte oświetlenie wejścia do budynku zwiększa ryzyko zaistnienia wypadku. W takiej sytuacji ewentualna odpowiedzialność spółdzielni na podstawie art. 415 kc może być wyłączona tylko wtedy, gdy dowiedzie ona, że wypadek nie pozostaje w adekwatnym związku przyczynowym z wadliwością systemu oświetlenia (zob. wyrok Sądu Najwyższego z 1 marca 2017 r., sygn. akt IV CSK 343/16).

Kiedy oświetlenie jest niedostateczne

Wobec istotnego postępu technicznego nie można obecnie przyjmować, że oświetlenie wejścia do budynku jedynie za pomocą lampy zapalanej mechanicznie włącznikiem usytuowanym wewnątrz klatki schodowej wystarczy. Jest to oświetlenie niedoskonałe nawet wtedy, gdy będzie w pełni sprawne, może bowiem nie zostać włączone przed zapadnięciem zmroku albo – z różnych powodów – wyłączone mimo zmroku. Niedoskonałość oświetlenia nie tylko obniża komfort użytkowania budynku (np. utrudnia otwarcie drzwi kluczem), ale także stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowania budynku. Wejście do klatki jest często miejscem podwyższonego ryzyka ze względu na znajdujące się tam stopnie, wycieraczki, progi lub elementy metalowe, zwiększające ryzyko potknięcia albo poślizgnięcia. Jest oczywiste, że ryzyko to wzrasta, jeżeli mieszkańcy albo osoby trzecie mogą z łatwością usunąć albo przesunąć metalowe kratki – wycieraczki, odsłaniając otwory głębokich osadników.

Jeżeli mimo obowiązku zapewnienia należytego oświetlenia wejścia do budynku zarządca nieruchomości nie decyduje się na zastosowanie bardziej nowoczesnych rozwiązań, wówczas jest zobowiązany zapewnić wystarczające, dodatkowe oświetlenie zewnętrzne.

Zadbaj o należyte oświetlenie wejścia

Oświetlenie jest wystarczające, jeżeli zapewnia doświetlenie wejścia do budynku umożliwiające dostrzeżenie z łatwością zwykłych albo nietypowych przeszkód zwiększających ryzyko potknięcia lub poślizgnięcia także wtedy, gdy lampa usytuowana bezpośrednio nad wejściem do budynku jest wyłączona albo niesprawna.

Z tego punktu widzenia okoliczność, czy dodatkowe źródło oświetlenia ma na celu właśnie doświetlenie wejścia do budynku, czy też jest to jedynie funkcja poboczna, nie ma żadnego znaczenia. Zauważ także, że obowiązek zapewnienia należytego oświetlenia wejścia do budynku jest niezależny od inicjatywy jego mieszkańców. Dotyczy to zarówno obowiązku należytego rozmieszczenia oświetlenia, jak i zapewnienia jego sprawności.

O tym musisz pamiętać

Jeżeli mimo obowiązku zapewnienia należytego oświetlenia wejścia do budynku zarządca nieruchomości nie decyduje się na zastosowanie bardziej nowoczesnych rozwiązań, wówczas jest zobowiązany zapewnić wystarczające, dodatkowe oświetlenie zewnętrzne.

Spółdzielnia, jako osoba prawna profesjonalnie zajmująca się zarządem nieruchomościami, ma obowiązek samodzielnej oceny ryzyka oraz potrzeb związanych z rozmieszczeniem oświetlenia. Oznacza to w praktyce, że gdy stwierdzi braki w oświetleniu, powinna podjąć niezbędne działania techniczne i finansowe w kierunku ich wyeliminowania. Postulaty i inicjatywa mieszkańców mogą mieć tu jedynie znaczenie pomocnicze.

Jak często przeprowadzać kontrole sprawności oświetlenia

Do spółdzielni należy stworzenie systemu zapewniającego możliwie szybkie dostrzeżenie i usunięcie niesprawności istniejącego już oświetlenia. Jednak warto zaznaczyć, że dla uczynienia zadość omawianemu obowiązkowi nie jest wystarczające poleganie na przeprowadzanych co pięć lat kontrolach instalacji elektrycznych lub na zgłoszeniach mieszkańców.

Dłuższa (np. kilkutygodniowa) niesprawność oświetlenia zwykle świadczy o zawinionym zaniedbaniu spółdzielni.

Konieczne są również regularne kontrole sprawności oświetlenia (np. przez personel sprzątający, dozorców, pracowników ochrony itp.) oraz konserwacje dokonywane przez samego zarządcę, a ich częstotliwość i intensywność zależy od konkretnych uwarunkowań, takich jak znaczenie i żywotność danego źródła światła, stopień zużycia, intensywność użytkowania itp. Dłuższa (np. kilkutygodniowa) niesprawność oświetlenia zwykle świadczy o zawinionym zaniedbaniu spółdzielni.

Przemysław Gogojewicz - Kancelaria Usług PrawnychGogojewicz & Współpracownicy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Prowadzenie książki obiektu budowlanego

pobierz

Badanie stanu prawnego nieruchomości

pobierz

Niedozwolone klauzule w umowie pośrednictwa

pobierz

Ustanawianie urządzeń przesyłowych na gruntach

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40684 )
Array ( [docId] => 40684 )