Sprawdź, czy fundusz remontowy można przeznaczyć na inwestycje

Data: 08-03-2017 r.

Wspólnota mieszkaniowa, podejmując uchwały remontowe powinna pamiętać, że jej uprawnienia ograniczają się do zarządzania nieruchomością wspólną i nie ma prawa wykraczać poza te granice. Nie można więc realizować remontów np. na sąsiedniej nieruchomości.

Właściciele lokali we wspólnocie mieszkaniowej, by pokryć koszty przyszłych remontów, mogą ustanowić fundusz remontowy i wnosić do niego zaliczki w  proporcji odpowiadającej ich udziałowi w nieruchomości wspólnej. W ten sposób są w stanie uzbierać przynajmniej część środków na konieczne w przyszłości remonty.

Nałożenie na właścicieli lokali obowiązku comiesięcznych małych wpłat ma więc w przyszłości zapewnić możliwość wykonania remontów nawet w tych budynkach, w których właściciele nie są majętni i mogliby mieć znaczne problemy z pokryciem przypadających na nich kosztów remontów.

Fundusz remontowy we wspólnocie mieszkaniowej powinien służyć finansowaniu remontów, gdyż jak wynika z orzecznictwa sądowego, z funduszu remontowego nie powinny być finansowane przedsięwzięcia inwestycyjne niemające na celu odtworzenia stanu pierwotnego nieruchomości wspólnej oraz niestanowiące bieżącej konserwacji (wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z 17 grudnia 2014 r., sygn. akt I C 1105/13). 

Remontem jest wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji. Konsekwentnie fundusz remontowy winien służyć gromadzeniu w dłuższej perspektywie czasowej środków na pokrycie wydatków związanych wyłącznie z wykonaniem tego rodzaju prac (wyrok SA w Gdańsku z 8 maja 2014 r., sygn. akt V ACa 837/13).

Właściciele lokali zobowiązani są uczestniczyć w kosztach niezbędnych do zachowania substancji i prawidłowego funkcjonowania nieruchomości wspólnej, natomiast nie znajduje oparcia w przepisach ustawy o własności lokali nałożenie na właścicieli lokali kosztów nowych zadań inwestycyjnych.

Paweł Puch

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Prowadzenie książki obiektu budowlanego

pobierz

Badanie stanu prawnego nieruchomości

pobierz

Niedozwolone klauzule w umowie pośrednictwa

pobierz

Ustanawianie urządzeń przesyłowych na gruntach

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40102 )
Array ( [docId] => 40102 )