Sprawdź, jak często należy przeprowadzać przegląd wind w budynkach wielorodzinnych

Data: 28-03-2017 r.

Kontrola sprawności działania wind w budynkach wielorodzinnych jest niezwykle istotna, zarówno z uwagi na bezpieczeństwo użytkowników dźwigu, ale także ze względu na komfort codziennego użytkowania. Dowiedz się, kto i w jakim zakresie jest odpowiedzialny za konserwację dźwigu oraz usunięcie usterek wskazanych podczas badania UDT. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami winda musi być montowana w każdym budynku, który ma co najmniej pięć kondygnacji, co w praktyce oznacza cztery piętra i więcej.

 

Dokładne zasady i terminy konserwacji wind określone zostały w rozporządzeniu ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z 29 października 2003 r. w sprawie warunków technicznych i dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego.

Na podstawowym szczeblu odpowiedzialność za sprawność dźwigu ponosi konserwator.

Za co jest odpowiedzialny konserwator dźwigu

Do jego obowiązków należy przeprowadzanie czynności związanych z konserwacją dźwigu, takich jak smarowanie, regulacje czy sprawdzanie działania poszczególnych elementów mechanicznych. Takie działania powinny być wykonywane raz na 30 dni lub w innych terminach wg instrukcji konserwacji producenta dźwigu, a każde sprawdzenie czy jakakolwiek interwencja konserwatora musi zostać wpisana do dziennika konserwacji, który znajduje się w maszynowni urządzenia. Dlatego też administracja spółdzielni czy wspólnoty mieszkaniowej muszą mieć podpisaną umowę z firmą świadczącą usługi konserwatorskie. Najlepiej, aby był to producent windy, którego pracownicy zadbają o odpowiednią konserwację urządzenia.

Okresowa kontrola UDT

Obowiązkiem zarządcy jeszcze przed rozpoczęciem eksploatacji dźwigu jest zapewnienie  stałej konserwacji windy, a raz do roku obowiązkowo dźwig musi zostać odebrany przez pracownika Urzędu Dozoru Technicznego. Ma to na celu zapewnienie bezpieczeństwa użytkującym je osobom oraz otoczeniu. Przeprowadzone zostaje szczegółowe sprawdzenie wszystkich elementów bezpieczeństwa, a w przypadku stwierdzenia zużycia określa się termin ich wykonania lub zakres prac, które należy wykonywać regularnie, do czasu kolejnego badania. Wszystkie informacje zostają odnotowane w książce rewizji dźwigu. Dźwig osobowy, który pozytywnie przeszedł takie badanie, zostaje oznaczony naklejką, która stanowi dowód na przeprowadzenie okresowej kontroli przez UDT i oznacza, że  jest dopuszczony do używania na kolejny okres.

O tym musisz pamiętać: Zalecenia wydane przez inspektorów UDT podczas badania sprawności i bezpieczeństwa dźwigu stanowią jednoczesne zobowiązanie dla zarządcy nieruchomości do ich wykonania, czyli w praktyce do usunięcia usterek i zagrożeń.

Niesprawność dźwigu wyklucza możliwość jego eksploatacji. Po usunięciu usterek czy remoncie wymagana jest ponowna ocena stanu sprawności dźwigu.

Rozporządzenie ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2001r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Maria Kowalczyk - prawnik

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Prowadzenie książki obiektu budowlanego

pobierz

Badanie stanu prawnego nieruchomości

pobierz

Niedozwolone klauzule w umowie pośrednictwa

pobierz

Ustanawianie urządzeń przesyłowych na gruntach

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 40165 )
Array ( [docId] => 40165 )

Array ( [docId] => 40165 )