Upewnij się, jakie opłaty gmina musi uiszczać we wspólnocie mieszkaniowej

Data: 30-09-2017 r.

We wspólnocie mieszkaniowej właściciele lokali oprócz opłat związanych z ich lokalami muszą ponosić koszty utrzymania nieruchomości wspólnej. Dopóki gmina posiada lokale ma obowiązek partycypacji w tych wydatkach.

W praktyce wspólnoty tworzy się w wyniku sukcesywnego wyodrębniania i zbywania lokali przez dotychczasowego właściciela, np. gminę. W trakcie tego procesu udział gminy ulega stopniowemu zmniejszaniu, aż do momentu wyodrębnienia i zbycia ostatniego lokalu w nieruchomości i z tą chwilą przestaje być ona właścicielem i zarazem członkiem wspólnoty mieszkaniowej.

Jakie gmina jako właściciel lokali ma obowiązki

Aby uregulować sytuację lokali niewyodrębnionych we wspólnocie mieszkaniowej art.4 paragraf 1 ustawy o własności lokali stanowi, że dotychczasowemu właścicielowi nieruchomości przysługują co do niewyodrębnionych lokali oraz co do nieruchomości wspólnej takie same uprawnienia, jakie przysługują właścicielom lokali wyodrębnionych - odnosi się to także do jego obowiązków.

Przez cały czas wyodrębniania lokali w budynku gmina jest właścicielem niewyodrębnionych lokali.

Zatem gmina w czasie gdy jest właścicielem niewyodrębnionych lokali zarówno głosuje na zebraniach wspólnoty swoim pozostałym udziałem i ponosi koszty zarządu nieruchomością wspólną w części przypadającej na lokale, które jeszcze posiada. We wspólnocie mieszkaniowej właściciele oprócz opłat związanych z ich lokalami muszą bowiem ponosić koszty utrzymania nieruchomości wspólnej dotyczące np. remontów, bieżącej konserwacji oraz utrzymania czystości i porządku w budynku, opłaty za energię elektryczną w nieruchomości wspólnej, za antenę zbiorczą i windę, wynagrodzenie zarządu i zarządcy, a także ubezpieczenie i podatki. Właściciele lokali pokrywają te koszty w ułamkowych częściach, odpowiednio do wielkości swoich udziałów we współwłasności nieruchomości wspólnej. Dopóki gmina jest współwłaścicielem nieruchomości wspólnej jest zobowiązana do partycypacji w kosztach zarządu nieruchomością wspólną w wysokości odpowiadającej jej udziałowi w nieruchomości wspólnej.

Co zrobić, gdy gmina nie płaci obowiązkowych opłat

Jeżeli gmina odmówiłby uiszczania przypadających na nią kosztów zarządu nieruchomością wspólną wspólnota powinna ich dochodzić na drodze sądowej.

Gmina jako zarządca nieruchomości

Gmina zmuszona jest też od początku zarządzać budynkiem, w tym rozliczać media, śmieci, dbać o zapewnienie obowiązkowych przeglądów budynku i instalacji itd. Początkowo nie ma bowiem komu przekazać zarządzania ponieważ aby wspólnota mieszkaniowa mogła zacząć działać należy dopełnić formalności, a przede wszystkim trzeba zwołać pierwsze zebranie właścicieli i wybrać zarząd. Dopiero z chwilą ukonstytuowania się wspólnoty mieszkaniowej gmina ma komu przekazać zarząd. Wybrany zarząd przejmuje nie tylko formalny zarząd nieruchomością, ale też przejmuje dokumentację techniczną i prawną dotyczącą nieruchomości.

Paweł Puch  prawnik, specjalista prawa nieruchomości

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Prowadzenie książki obiektu budowlanego

pobierz

Badanie stanu prawnego nieruchomości

pobierz

Niedozwolone klauzule w umowie pośrednictwa

pobierz

Ustanawianie urządzeń przesyłowych na gruntach

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40683 )
Array ( [docId] => 40683 )