Wszystkie artykuły

  Gospodarka odpadami 19.06.2013
  Rewolucja śmieciowa: przepisy do poprawki
  Nowy system odbioru śmieci ma działać od 1 lipca, ale nawet w gminach, które zdążyły go przygotować na czas, jest problemów bez liku: jak sortować śmieci, jak omijać rafy postępowania przetargowego, czy można uniknąć kar administracyjnych – to tylko niektóre z nich.W Polsce głównym sposobem radzenia sobie ze śmieciami jest ich składowanie. Aż 71 proc. odpadów trafia na wysypiska, ...

  Gospodarka odpadami 29.05.2013
  Gminy muszą stworzyć system zbiórki elektrośmieci
  Według różnych szacunków, rzeczywisty poziom zbierania i przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego w Polsce, jest nawet o około 40 proc. niższy od deklarowanego. To skutek działania szarej strefy. Nadzieję na poprawę sytuacji w przyszłości analitycy tego segmentu rynku wiążą z przepisami, nakładającymi na gminy obowiązek stworzenia spójnego systemu gospodarowania odpadami, w ...

  Gospodarka odpadami 17.05.2013
  Opłaty za śmieci podwyższą świadomość ekologiczną
  Za najbardziej destrukcyjne czynniki dla środowiska Polacy uważają brak selektywnej zbiórki odpadów oraz emisję zanieczyszczeń do atmosfery. O dziwo, jednocześnie nie zgadzamy się z opinią, że każdy człowiek swoim zachowaniem może wpływać na stan środowiska naturalnego.Przedsiębiorcy i pracownicy firm stanowią największą część osób, które nie stosują ochrony przyrody wokół ...

  Gospodarka odpadami 22.02.2013
  Składowanie odpadów w 2013 roku – nowe stawki
  Zmiany w wysokości opłat za korzystanie ze środowiska są wprowadzane co roku. Z reguły stawki podwyższane są o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych z poprzedniego roku. Dotyczy to także stawek opłat za składowanie odpadów, chociaż w 2012 r. miała tu nastąpić znacząca zmiana. Zapowiadana od zeszłego roku zmiana miała uprościć system rozliczeń, który obecnie ...

  Gospodarka odpadami 08.02.2013
  Nowa ustawa o odpadach już obowiązuje
  23 stycznia 2013 r. weszła w życie nowa ustawa o odpadach, która wymusza na przedsiębiorcach modyfikacje zarówno w samych procesach technologicznych, gdzie powstają odpady, jak i implementację nowych zasad ewidencyjnych oraz dotyczących uzyskiwania decyzji. Ustawa wprowadza nową hierarchię postępowania z odpadami:zapobieganie ich powstawaniu,przygotowywanie do ponownego użycia,recykling, ...

  Gospodarka odpadami 23.10.2012
  Odpady radioaktywne z elektrowni jądrowych
  Każda gałąź przemysłu wiąże się z wytwarzaniem dużej ilości odpadów. Wszystkie z nich stanowią problem w zakresie ochrony środowiska i powinny być odpowiednio przechowywane i przetwarzane. Jednak odpady z elektrowni jądrowych to sprawa dużo poważniejsza i wymagająca surowych restrykcji.Odpady promieniotwórczePaliwo jądrowe, czyli to używane w elektrowniach atomowych, w odróżnieniu ...

  Gospodarka odpadami 22.10.2012
  Czym jest KGO (Koszt Gospodarowania Odpadem)
  Wraz z postępem cywilizacyjnym rośnie liczba dóbr, usług, technologii, ale też śmieci. I tu pojawia się problem rosnących stosów odpadów na wysypiskach. Niesie to za sobą niebezpieczeństwo nie tylko dla środowiska, ale też dla naszego portfela. 1 stycznia 2009 roku weszła w życie ustawa odnośnie zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego. Zgodnie z przepisami, wprowadzający ...

  Gospodarka odpadami 19.10.2012
  Recykling aluminium
  Aluminium to: chłodnice samochodowe, garnki kuchenne, felgi, profile, blachy i wiele innych produktów. Ten lekki, elastyczny metal przoduje jednak wśród opakowań na napoje. Popularna puszka jest niemal „epokowym” wynalazkiem. Po zbiórce selektywnej aluminium świetnie nadaje się także do recyklingu – 100% aluminium może być odzyskane i przetworzone. A to ważne dla ochrony środowiska. ...

  Gospodarka odpadami 19.10.2012
  Wyrzucanie baterii
  Prowadząc selektywną zbiórkę odpadów, szczególnie trzeba zadbać o właściwe postępowanie z tzw. elektrośmieciami, a zwłaszcza z bateriami i akumulatorami. Jest to niezwykle ważne dla ochrony środowiska. Jedna mała bateria jest w stanie zatruć 1 m3 ziemi i 400 litrów wody. Zawiera bowiem metale ciężkie: ołów, kadm, rtęć. Wyrzucenie baterii do śmieci komunalnych jest zatem surowo ...

  Gospodarka odpadami 19.10.2012
  Recykling opon samochodowych
  Światowy przemysł gumowy generuje rocznie 35 mln ton wyrobów, które w kilka lat po wyprodukowaniu stają się kłopotliwymi śmieciami. Aż 80% tej produkcji to opony samochodowe. Ich utylizacja i recykling jest wyjątkowo trudny – składają się one z wielu materiałów: gumy, metalowego zbrojenia oraz tekstylnego kordu. Dlatego, właśnie, pozwolenie na przetwarzanie opon mają tylko wyspecjalizowane ...