Wszystkie artykuły

  Gospodarka odpadami 19.10.2012
  Utylizacja przeterminowanych leków
  Miejscem tabletek, syropów, czopków, kapsułek z przeterminowanymi medykamentami nie jest, z pewnością, zwykły kosz na śmieci. Są to odpady niebezpieczne, które należy zutylizować w odpowiednich, przystosowanych do tego miejscach. Utylizacja przeterminowanych leków jest bardzo ważna dla ochrony środowiska. Odpady niebezpieczne Leki mają termin ważności – po jego przekroczeniu stają ...

  Gospodarka odpadami 17.10.2012
  Szkodliwe substancje zawarte w sprzętach AGD i RTV
  Pomimo tego, że stosowanie substancji szkodliwych w sprzęcie AGD podlega coraz większym restrykcjom, ich zawartość wciąż budzi kontrowersje. Często w ich składzie znajdują się substancje, które mogą nam, użytkownikom, poważnie zaszkodzić. Co się tam kryje i jakie może nieść za sobą skutki? Do takich szkodliwych składników zaliczamy różne substancje, które na co dzień możemy ...

  Gospodarka odpadami 15.10.2012
  Wyrzucanie elektrośmieci
  Elektrośmieci to zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny. Ze względu na szkodliwe substancje w nich zawarte należy przestrzegać reguł związanych z pozbywaniem się ich. W sytuacji wyrzucenia ich do śmietnika nie tylko stwarzamy zagrożenie dla środowiska, ale też łamiemy prawo, za co grozi kara do 5 tysięcy złotych. Co należy więc robić z elektrośmieciami? Zgodnie z art. 35 oraz ...

  Gospodarka odpadami 12.10.2012
  Technologia recyklingu makulatury
  Recykling makulatury jest bardzo ważny z punktu widzenia dbałości o zasoby naturalne. Obecnie na świecie rocznie zużywa się 318 mln ton papieru. Taka ilość byłaby trudna do pozyskania z wycinki drzew – konieczna jest selektywna zbiórka makulatury. Z jednej tony makulatury można uzyskać do 900 kg papieru. Selekcja wstępna odpadów Segregacja śmieci „u źródła”, zwana także zbiórką ...

  Gospodarka odpadami 12.10.2012
  Segregacja śmieci w krajach zachodnich Europy
  Spośród wszystkich krajów europejskich na zachód od Polski w sposobach i rozmiarze wykorzystywania surowców wtórnych i innych odpadów bez wątpienia przodują Niemcy, Norwegia, Szwecja i Finlandia. Na wysypiska śmieci trafia tam nie więcej niż 10% śmieci (w Polsce około 70%). Większość odpadów jest poddawanych recyklingowi. Ma to ogromny wpływ na ochronę środowiska.Metoda norweska O ...

  Gospodarka odpadami 12.10.2012
  Prawidłowa segregacja szkła
  Szkło jest jednym z surowców wtórnych, które w 100% mogą być użyte ponownie. Słoiki można używać wielokrotnie w gospodarstwie domowym, jednak gdy się wyszczerbią, trzeba je wyrzucić. Podobnie z butelkami po napojach czy małych słoikach po sosach – rzadko bywają użyteczne. Trzeba je ponownie przetworzyć. Prawidłowa segregacja szkła ma duży wpływ na ochronę środowiska. Kilka ...

  Gospodarka odpadami 12.10.2012
  Prawidłowa segregacja papieru
  Problem selekcji odpadów papieru opakowaniowego, kartonów, papierowych opakowań na żywność oraz papierowych książek czy czasopism jest dość złożony. Choć wszystkie te rzeczy zawierają celulozę, to prawidłowa zbiórka selektywna papieru nastręcza często kłopotów. Warto zapoznać się z zasadami rządzącymi segregacją papieru, bo tona dobrej makulatury pozwoli zaoszczędzić 17 ...

  Gospodarka odpadami 12.10.2012
  Prawidłowa segregacja kartonów po napojach
  Kartony po żywności płynnej: sokach, przecierach, mleku, to nie tylko papier. Jedna ścianka kartonu składa się z kilku warstw: papieru, polietylenu oraz aluminium. Zatem do jakiego kosza wrzucić opakowanie? Nad problemem segregacji kartonów po napojach warto się zastanowić, gdyż kartony mają dużą wartość recyklingową.Opakowania kartonowe a skandynawskie lasy Choć trudno w to uwierzyć, ...

  Gospodarka odpadami 12.10.2012
  Prawidłowa segregacja tworzyw sztucznych
  Tworzywa sztuczne jeszcze 10 lat temu stanowiły zaledwie 2% zawartości koszy na śmieci. Dziś dominują wśród produkowanych przez ludzi odpadków. Butelki po napojach, opakowania na żywność, torebki na zakupy, przedmioty AGD i inne rzeczy codziennego użytku wyprodukowane są najczęściej z plastiku, który rozkłada się 1000 lat. Powinniśmy więc, a nawet musimy segregować tworzywa sztuczne. ...

  Gospodarka odpadami 12.10.2012
  Segregacja śmieci w 2013 r.
  Obecnie dzięki selektywnej zbiórce, recyklingowi w Holandii poddawanych jest 65% odpadów, w Polsce – 15%, a tylko 2% z nich pochodzi z segregacji śmieci w domach. Ta sytuacja ma ulec zmianie w 2013 roku.Segregacja śmieci - zmiany od 2013 r. Na skutek zmian wprowadzonych w styczniu 2012 r. w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, obowiązek utrzymania czystości i odpowiedzialność ...