CSR wkracza na uczelnie

Data: 02-05-2013 r.

Coraz częściej słyszy się, że biznes powinien być świadomy ekologicznie; w pewnym sensie to nowa odsłona społecznej odpowiedzialności biznesu - CSR. Czy to moda? Wymogi prawa? A może znak naszych czasów?

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) to jedno z najbardziej dynamicznie rozwijających się narzędzi w prowadzeniu przedsiębiorstwa, z którym mają współcześnie do czynienia menedżerowie i liderzy biznesu – twierdzi Sławomir Baczlis, rzecznik prasowy Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie.

Coraz silniejsza konkurencja oraz wzrost oczekiwań otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego firmy sprawiają, że aby budować wartość organizacji nie wystarczą już tradycyjne strategie konkurowania. CSR oznacza zaangażowanie się biznesu na rzecz etycznego postępowania oraz do przyczyniania się do rozwoju ekonomicznego przy równoczesnym demonstrowaniu szacunku dla ludzi i środowiska naturalnego. Środowisko naturalne nazywane jest często „milczącym” interesariuszem.

Odpowiedzialność przedsiębiorstw uważana jest współcześnie za efektywną strategię zarządzania, która poprzez prowadzenie dialogu społecznego, włączając w niego działania w zakresie edukacji ekologicznej prowadzone przez firmy, przyczynia się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw na poziomie globalnym i jednocześnie kształtowania warunków dla zrównoważonego rozwoju ekonomicznego, ekologicznego i społecznego. Realizowanie CSR opiera się na zasadzie pełnej dobrowolności, nie wynika z zobowiązań prawno-ustawowych.

Firmy kształcą w ramach CSR

Coraz częściej też przedsiębiorstwa kształtują świadomość ekologiczną własnych pracowników, dzieci i młodzieży szkolnej, czy w końcu społeczności lokalnych. Szeroko rozumiane działania edukacyjne prowadzone przez firmy, realizowane są zarówno poprzez szkolenia, warsztaty, lekcje ekologii w szkołach i przedszkolach, konkursy, happeningi, jak i inspirowanie lokalnych społeczności do wprowadzenie w życie konkretnych działań proekologicznych.

Działania edukacyjne firm w zakresie ochrony środowiska, obok kształtowania postaw i nawyków proekologicznych budują znajomość i reputację marki. Zwiększa to akceptację dla podstawowego przedmiotu działalności firmy oraz wzmacnia więzi z obecnymi i potencjalnymi klientami, tworząc jednocześnie i wzmacniając pozytywny wizerunek organizacji wewnątrz i na zewnątrz firmy. Działania te wzmacniają morale oraz powodują wzrost satysfakcji pracowników i właścicieli, co owocuje wzrostem poczucia odpowiedzialności i wrażliwości społecznej. Budowanie dialogu z otoczeniem zewnętrznym zwiększa korzystniejsze postrzeganie organizacji, jak również zaufanie inwestorów, partnerów, czy potencjalnych sponsorów.

Środowiskiem trzeba zarządzać

Najogólniej rzecz ujmując, zarządzanie środowiskiem oznacza zarządzanie użytkowaniem, ochroną i kształtowaniem środowiska w procesach produkcyjnych oraz w czasie pozaprodukcyjnej aktywności społeczeństwa i pojedynczych osób. Warto pamiętać, że świadomość ekologiczna kształtowana jest nie tylko przez wiedzę o biosferze, ekosystemach i ich zagrożeniach, negatywnych skutkach działalności człowieka w przyrodzie, skali i rozmiarach zanieczyszczeń środowiska przyrodniczego, ale również przez respektowanie przez człowieka ekowartości, do których zalicza się m.in. odpowiedzialność, umiar czy powściągliwość. Myśleć ekologicznie to znaczy budować swoisty pomost między wiedzą a wartościami ekologicznymi, gdyż warto dla siebie i przyszłych pokoleń tak organizować stosunki społeczne, aby nie tylko ograniczać zagrożenia ekologiczne, ale również promować działania proekologiczne istotne dla rozwoju jednostek i całych społeczeństw.

Jan Borski

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Pięć pytań o ewidencję w BDO – poznaj odpowiedzi!

pobierz

Odpady opakowaniowe po środkach niebezpiecznych – jak je rozróżnić

pobierz

Nowe zasady dotyczące magazynowania odpadów

pobierz

Obowiązujące zasady audytu środowiskowego

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24497 )
Array ( [docId] => 24497 )