Pompa ciepła z dofinansowaniem

Data: 02-05-2013 r.

Osoby fizyczne mogą ubiegać się w Banku Gospodarstwa Krajowego o poręczenie od 50 proc. do 70 proc. wysokości kredytu zaciągniętego w banku komercyjnym na inwestycję energooszczędną oraz o dotację na wykonanie niezbędnego audytu energetycznego, w ramach Projektu Efektywności Energetycznej (Fundusz GEF).

Wsparcie finansowe na niewielkie przedsięwzięcia dotyczące OZE (np. kolektory słoneczne, pompy ciepła) na szczeblu lokalnym mogą oferować samorządowe władze gmin, miast i powiatów; programy takie są uchwalane lokalnie.

W niektórych regionach kraju (szczególnie na południu) mogą istnieć możliwości sięgnięcia po środki przeznaczone na te cele w budżetach regionalnych - wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub w Regionalnych Programach Operacyjnych.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 201/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków zobowiązuje państwa członkowskie do doprowadzenia do tego, aby od końca 2020 r. wszystkie nowo powstające budynki były obiektami „o niemal zerowym zużyciu energii”.

Nowy program priorytetowy ma na celu przygotowanie inwestorów, projektantów, producentów materiałów budowlanych, wykonawców do wymagań dyrektywy. Będzie stanowił impuls dla rynku do zmiany sposobu wznoszenia budynków w Polsce i poza korzyściami finansowymi dla beneficjentów przyniesie znaczący efekt edukacyjny dla społeczeństwa. Jest to pierwszy ogólnopolski instrument wsparcia dla budujących budynki mieszkalne o niskim zużyciu energii.

W związku z tym Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wdrożył program, którego celem jest oszczędność energii i ograniczenie emisji CO2 poprzez dofinansowanie przedsięwzięć poprawiających efektywność wykorzystania energii w nowobudowanych budynkach mieszkalnych. Dotyczy on także wykorzystania instalacji geotermalnych np. w postaci pomp ciepła.

Program skierowany jest do osób fizycznych budujących dom jednorodzinny lub kupujących dom (mieszkanie) od dewelopera, w tym również od spółdzielni mieszkaniowej.

Dofinansowanie będzie miało formę częściowej spłaty kapitału kredytu bankowego zaciągniętego na tego typu inwestycję. Koszty kwalifikowane mogą objąć między innymi zakup i montaż instalacji ogrzewania (w tym pompy ciepła), materiałów izolacyjnych ścian, stropów, dachów, a także stolarki okiennej i drzwiowej. Dotacja będzie wypłacana na konto kredytowe beneficjenta po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia i potwierdzeniu uzyskania wymaganego standardu energetycznego przez budynek. Ważne jest też to, że zakończenie realizacji przedsięwzięcia musi nastąpić w terminie do 3 lat od dnia podpisania umowy kredytu.

Wdrożenie programu przewidziane jest na lata 2013–2018, a wydatkowanie środków z nim związanych – do 31.12.2022 r. W grudniu ub. Roku rozpoczął się nabór banków, które będą oferowały takie kredyty, a ich oferta powinna być dostępna już w pierwszej połowie 2013 r.

Jan Borski

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Pięć pytań o ewidencję w BDO – poznaj odpowiedzi!

pobierz

Odpady opakowaniowe po środkach niebezpiecznych – jak je rozróżnić

pobierz

Nowe zasady dotyczące magazynowania odpadów

pobierz

Obowiązujące zasady audytu środowiskowego

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24526 )
Array ( [docId] => 24526 )