Standard rachunku kosztów ujednolici dane na ten temat

Kategoria: Finanse
Data: 30-10-2015 r.

Taryfa świadczeń będzie zestawieniem wartości względnych świadczeń zdrowotnych (produktów kontraktowych) – czyli zestawieniem wartości świadczeń (produktów) wyrażonych najczęściej za pomocą punktów, a nie zestawieniem wartości absolutnych, czyli cen świadczeń wyrażonych w złotych.

W ten sposób taryfa będzie przede wszystkim informowała o stosunku zmiany wartości absolutnej danego świadczenia (produktu) do poziomu wartości absolutnej świadczenia (produktu) określonego jako bazowe, referencyjne i pozwoli na przedstawienie relacji między poszczególnymi świadczeniami (produktami)”.

 

Do czasu wejścia w życie nowelizacji ustawy, tj. do 1 stycznia 2015 r., to NFZ samodzielnie wyceniał świadczenia zdrowotne, kontraktował je, a następnie kontrolował, jak są realizowane. Obecnie świadczenia są wyceniane przez Agencję.

Do zadań Agencji w zakresie taryfikacji, poza ustalaniem taryf świadczeń, należy również przedstawianie propozycji dotyczących standardu rachunku kosztów świadczeń zdrowotnych. Dane niezbędne do odpowiedniej wyceny świadczeń Agencja będzie mogła otrzymywać od szerokiego kręgu podmiotów, w tym zobowiązanych do finansowania świadczeń ze środków publicznych oraz od świadczeniodawców.

W przypadku świadczeniodawców przewidziana została również możliwość umownego, w tym odpłatnego, nabycia przez Agencję danych, pod warunkiem zapewnienia przez świadczeniodawcę odpowiedniej jakości tych danych, a zwłaszcza stosowanie standardu rachunku kosztów zalecanego przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

Umowy te będą podlegały regulacjom prawa cywilnego. Ich właściwa realizacja egzekwowana będzie na podstawie instrumentów tam określonych, m.in. przez możliwość zastrzeżenia kar umownych.

Standard rachunku kosztów został określony w formie rozporządzenia ministra zdrowia z 8 lipca 2015 r. w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców.

Aneta Naworska, radca prawny, Kancelaria Naworska Marszałek Jarzembska sp. k. w Toruniu

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Ochrona danych osobowych w gabinecie lekarskim – przygotuj się do dużych zmian

pobierz

Elektroniczna dokumentacja medyczna

pobierz

Jak zarządzać ryzykiem w ujęciu ISO 9001:2015

pobierz

Jak przygotować raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZOZ Nowy obowiązek dla kierownika

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38162 )
Array ( [docId] => 38162 )