Co grozi za łamanie prawa do informowania pacjenta w gabinecie stomatologicznym

Kategoria: Stomatologia
Data: 06-02-2017 r.

Lekarze nagminnie łamią prawo pacjenta do informacji. Takie działanie grozi poważnymi konsekwencjami prawnymi. Jak zatem właściwie informować pacjenta, aby uzyskać jego świadomą zgodę na podjęcie leczenia i nie narazić placówki na zapłatę odszkodowania?

Jednym z istotniejszych praw pacjenta jest prawo do informacji o swoim stanie zdrowia. Pod tym pojęciem rozumieć należy nie tylko informację, co dolega pacjentowi, ale także kwestie związane z możliwymi metodami diagnostycznymi i leczniczymi, następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia, rokowaniach.

Jednym z istotniejszych praw pacjenta jest prawo do informacji o swoim stanie zdrowia. Pod tym pojęciem rozumieć należy nie tylko informację, co dolega pacjentowi, ale także kwestie związane z możliwymi metodami diagnostycznymi i leczniczymi, następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia, rokowaniach.

Pacjent, który ukończył 16 lat, ma prawo do uzyskania informacji o swoim stanie zdrowia. Jeśli sobie ich nie życzy, ma prawo żądać, aby lekarz mu ich nie przekazywał. Prawo do informacji pozostaje w ścisłym związku z udzieleniem przez pacjenta zgody na leczenie, gdyż tylko prawidłowo poinformowany pacjent ma możliwość wyrażenia zgody na leczenie w sposób świadomy i przemyślany. Bioetyczny spór na ten temat toczy się od wielu lat i chociaż nadal nie brakuje zwolenników poglądu, że autorytet lekarza jest niepodważalny, a chory ma mu bezgranicznie wierzyć, powszechny dostęp do wiedzy i większa świadomość prawna drastycznie zmieniły realia udzielania świadczeń medycznych.

Prawo do informacji jest nagminnie łamane z przyczyn wynikających nie tyle ze złej woli czy niewiedzy o obowiązujących przepisach, ale z głęboko zakorzenionego w świadomości świata medycznego przekonania o słuszności paternalizmu w relacji lekarz-pacjent.

Czy pacjent może ingerować w terapię

Fakt, że pacjent ma prawo do informacji, nie oznacza jednak, że staje się on pełnoprawnym partnerem lekarza i ma prawo do ingerowania w terapię czy narzucania lekarzowi swojej woli – tego rodzaju postawa pacjenta uzasadniana prawem do informacji także jest niewłaściwa. Nadrzędnym celem lekarza powinno być dobro pacjenta, a dobro to wymaga zbudowania zaufania w relacji lekarz-pacjent i świadomego udziału pacjenta w zastosowanym wobec niego procesie terapeutycznym. W świecie wszechpanującego przekonania, że najlepszym lekarzem jest Google, brak informacji udzielonej pacjentowi tylko zachęca go do weryfikowania zaobserwowanych objawów, zaordynowanych leków czy badań diagnostycznych z informacjami znalezionymi w Internecie. Tego rodzaju zachowanie prowadzi następnie do kontestowania zaleceń lekarza, poddawania w wątpliwość jego kompetencji i chęci pociągnięcia go do odpowiedzialności w przypadku niepowodzenia medycznego bądź, gdy leczenie nie przynosi – często z przyczyn niezależnych przecież od lekarza – oczekiwanych rezultatów.

Obecnie, niezależnie od tego, czy usługa jest finansowana przez NFZ, czy też płaci za nią pacjent, powszechną praktyką jest udzielanie pacjentowi skąpych informacji bądź nieudzielanie ich wcale. Biorąc pod uwagę przekonania lekarza oraz ograniczony czas, jakim on dysponuje na przyjęcie pacjenta, praktyka ta nie dziwi. Z prawnego punktu widzenia jest ona jednak zarówno dla placówki, jak i lekarza bardzo ryzykowna i naraża na odpowiedzialność prawną.

W skrajnej postaci brak informacji prowadzi do stwierdzenia braku świadomej zgody pacjenta na leczenie, co stanowi już bardzo poważny problem i realne zagrożenie odpowiedzialnością odszkodowawczą.

Anna Zubkowska-Rojszczak, adwokat, prowadzi Kancelarię Adwokacką Zubkowska-Rojszczak w Poznaniu

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Ochrona danych osobowych w gabinecie lekarskim – przygotuj się do dużych zmian

pobierz

Elektroniczna dokumentacja medyczna

pobierz

Jak zarządzać ryzykiem w ujęciu ISO 9001:2015

pobierz

Jak przygotować raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZOZ Nowy obowiązek dla kierownika

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39999 )
Array ( [docId] => 39999 )