Wydłużony okres przejściowy na dostosowanie działalności leczniczej

Kategoria: Zarządzanie
Autor: Rubinkowska Anna
Data: 06-07-2012 r.

Okres na dostosowanie się podmiotów prowadzących działalność leczniczą do nowych przepisów ustawy o działalności leczniczej został wydłużony o pół roku do 31 grudnia 2012 r. Początkowo był to 30 czerwca br.

Pierwotnie okres przejściowy na dostosowanie się do nowych przepisów ustawy o działalności leczniczej miał się skończyć 30 czerwca br. Jednak ustawa z 14 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 30 czerwca 2012 r., wydłużyła go o pół roku. Tym samym dała więcej czasu podmiotom prowadzącym działalność leczniczą na dostosowanie się do nowych przepisów.

Dzięki nowelizacji kierownicy podmiotów prowadzących działalność leczniczą zyskują pół roku okresu przejściowego. Nowelizacja wydłuża go w odniesieniu do niektórych czynności do 31 grudnia 2012 r.

Do tego dnia kierownicy podmiotów prowadzących działalność leczniczą mają obowiązek:

  • dostosować działalność, statut i regulamin organizacyjny do przepisów ustawy o działalności leczniczej,
  • zgłosić zmiany do rejestru (wnioski o zmianę wpisów są wolne od opłat),
  • przedstawić organowi prowadzącemu rejestr program dostosowania podmiotu do wymagań odpowiednich do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej oraz zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej, zaopiniowany przez właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Rubinkowska Anna

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Ochrona danych osobowych w gabinecie lekarskim – przygotuj się do dużych zmian

pobierz

Elektroniczna dokumentacja medyczna

pobierz

Jak zarządzać ryzykiem w ujęciu ISO 9001:2015

pobierz

Jak przygotować raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZOZ Nowy obowiązek dla kierownika

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 29800 )
Array ( [docId] => 29800 )