Będą kary za nieudzielenie pomocy krzywdzonemu dziecku

Autor: Wysocka Marta
Data: 03-01-2017 r.

Rzecznik praw dziecka zaapelował o nowelizację Kodeksu karnego w ten sposób, aby każdy kto posiada wiedzę o stosowaniu przemocy wobec dziecka ponosił karę za zaniechanie udzielenia pomocy. Kary mają dotyczyć nie tylko funkcjonariuszy publicznych i przedstawicieli organów, ale wszystkich obywateli.

Rzecznik Praw Dziecka chce doprowadzić do zwiększenia karnoprawnej ochrony ofiar przestępstw. Ma być to możliwe dzięki wprowadzeniu obowiązku zawiadomienia organu powołanego do ścigania przestępstw o karalnym przygotowaniu albo usiłowaniu lub dokonaniu przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, wolności oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wymierzonych w dobro dziecka.

Nowe brzmienie przepisu o karalnym niezawiadomieniu o przestępstwie

 

Proponowana zmiana w Kodeksie karnym ma dotyczyć brzmienia art. 240 § 1 ustawy z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. , tak aby możliwe stało się kranie za niepowiadomienie organów powołanych do ścigania przestępstw za takie przestępstwa jak: ciężki uszczerbek na zdrowiu, handel ludźmi, zgwałcenie, wykorzystanie bezradności, upośledzenie, obcowanie płciowe z małoletnimi, pornografia dziecięca, stręczycielstwo i sutenerstwo wobec małoletnich.

Proponowane brzmienie art. 240 § 1 Kodeksu karnego

„Kto, mając wiarygodną wiadomość o karalnym przygotowaniu albo usiłowaniu lub dokonaniu czynu zabronionego określonego w art. 118, 118a. 120-124, 127, 128, 130, 134, 140, 148, 156, 163, 166, 189, 189a, 197 §3 i 4, 198, 200, 202 par. 3-4c, 204 §3, 252 lub przestępstwa o charakterze terrorystycznym, nie zawiadamia niezwłocznie organu powołanego do ścigania przestępstw, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”

Zamiast społecznego – prawny obowiązek powiadomienia

Zmiana w kodeksie karnym sprawi, że osoba posiadająca wiedzę o przestępstwie będzie miała prawny obowiązek powiadomienia o tym fakcie organów ścigania. Obecnie obowiązek ten ma wyłącznie charakter społeczny, co sprawia że nie ma możliwości pociągnięcia do odpowiedzialności osób, które pozostają bierne mimo posiadania wiedzy o przestępstwach wymierzonych w dobro dziecka.

Opracowanie: Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39869 )
Array ( [docId] => 39869 )