Bezpieczeństwo w szkole – próbna ewakuacja do końca listopada!

Data: 25-10-2012 r.

Najpóźniej do 30 listopada 2012 roku w każdej placówce musi odbyć się próbna ewakuacja przeciwpożarowa. Za jej przeprowadzenie odpowiada dyrektor szkoły. O zaplanowaniu ewakuacji, dyrektor powinien powiadomić straż pożarną.

Zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w obiektach, gdzie cyklicznie dochodzi do zmiany co najmniej 50 osób, przynajmniej raz do roku musi odbyć się trening ewakuacyjny. Dyrektor szkoły zobligowany do dbania o bezpieczeństwo, musi zaplanować go do końca trzeciego miesiąca od dnia rozpoczęcia roku szkolnego. Oznacza to, że najpóźniej do 30 listopada 2012 roku w każdej placówce musi odbyć się trening ewakuacyjny.

O planowanej ewakuacji próbnej dyrektor szkoły zobowiązany jest poinformować komendanta powiatowego/miejskiego Państwowej Straży Pożarnej. Powiadomienie powinno nastąpić nie później niż tydzień przed planowanymi ćwiczeniami. W roku szkolnym 2012/2013 musi więc nastąpić to najpóźniej 23 listopada 2012 roku. Jeżeli powiadomienie będzie miało charakter telefoniczny, należy zanotować godzinę oraz nazwisko osoby przyjmującej zgłoszenie.

 

Przed przystąpieniem do ewakuacji należy sprawdzić czy spełnione są wszystkie warunki bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej wymienione w rozdziale 2 rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej. Niespełnienie któregokolwiek warunku oznacza, że bezpieczeństwo w szkole jest zagrożone i należy niezwłocznie naprawić zaniedbania. Dopiero wówczas możliwe jest przeprowadzenie przez dyrektora szkoły próbnej ewakuacji uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły.

Poznaj szczegółowe zasady przeprowadzenia treningu ewakuacyjnego w Twojej szkole.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719).


Tagi: ewakuacja

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 29831 )
Array ( [docId] => 29831 )