Chore dzieci w przedszkolu – co może zrobić dyrektor i nauczyciel

Autor: Marzanna Czarnocka
Data: 17-10-2017 r.

Rodzice często przyprowadzają do przedszkola przeziębione lub wręcz chore dzieci. Przeciwko takim praktykom występują inni rodzice, ale często nawet dyrektorowi przedszkola ciężko wyegzekwować zakaz przyprowadzania chorych dzieci. Jeśli jednak dochodzi do takich sytuacji, dyrektor może zastosować kilka rozwiązań.

Zasady funkcjonowania przedszkola powinny wynikać z wewnętrznych uregulowań zawartych w statucie. Niestety przepisy prawa nie regulują kwestii dotyczących przyprowadzania chorych dzieci do przedszkola. Placówka powinna więc działać w oparciu o zasady określone w prawie wewnątrzprzedszkolnym, które będą znane rodzicom i do których przestrzegania są zobowiązani. Ustalenia dotyczące bezpieczeństwa powinny być więc uregulowane w statucie, a ten powinien m.in.:

  • zawierać zapisy zakazujące przyprowadzania chorych dzieci,
  • regulować uprawnienia i obowiązki nauczyciela w przypadku stwierdzenia choroby dziecka,
  • określać tryb postępowania w przypadku gdy objawy choroby ujawnią się w trakcie pobytu dziecka w przedszkolu,
  • wskazywać zakres obowiązków rodziców w tym zakresie.

2 rozwiązania, gdy jest podejrzenie, że dziecko jest chore

Możliwe są 2 rozwiązania do zastosowania w przypadku podejrzenia, że dziecko przyprowadzone do przedszkola jest chore:

  1. nauczyciel powinien poinformować rodzica o tym, że w razie pogorszenia stanu zdrowia może zostać powiadomiony o konieczności odebrania dziecka i udania się z nim do lekarza, należy także dodać, że jeśli nauczyciel uzna, że zdrowie dziecka jest zagrożone, wezwane zostanie pogotowie ratunkowe,
  2. nauczyciel może odmówić przyjęcia dziecka ze wskazaniem dla rodziców udania się z dzieckiem do lekarza, a w skrajnych przypadkach - natychmiastowe wezwanie pomocy medycznej. 

Tylko w wyjątkowych sytuacjach można rozdzielić dzieci chore od zdrowych

Może się zdarzyć, że rodzice zdrowych dzieci będą żądać od dyrektora, by ten rozdzielił dzieci zdrowe i chore podczas zajęć. Nie ma on jednak takiego obowiązku. Wprowadzenie takiego podziału jest dopuszczalne tylko w wyjątkowych sytuacjach, np. gdy dziecko się rozchorowało/pogorszył się jego stan zdrowia i musi oczekiwać na odbiór przez rodziców. Warto podkreślić, że odseparowanie dziecka chorego od zdrowych dzieci nie jest formą dyskryminacji, ale działaniem podejmowanym w celu zminimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się infekcji. Dzielenie dzieci w takich sytuacjach jest jak najbardziej uzasadnione.

Dziecko, które zachoruje w przedszkolu, musi mieć zapewnioną opiekę

W przypadku zaobserwowania przez nauczyciela niepokojących objawów lub zgłoszenia przez dziecko złego samopoczucia, nauczyciel jest pierwszą osobą, która ocenia stan dziecka i ewentualne zagrożenie dla jego prawidłowego funkcjonowania. W takich przypadkach nauczyciele postępują zgodnie z przyjętą w placówce procedurą. Wskazane jest więc odizolowanie dziecka od rówieśników, nie tylko ze względu na ich bezpieczeństwo, lecz także w celu zapewnienia komfortu i spokoju pod nadzorem osoby dorosłej monitorującej stan dziecka do czasu przybycia rodziców do przedszkola.

Marzenna Czarnocka

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40701 )
Array ( [docId] => 40701 )