Dyrektor podpisuje kartę wycieczki także dla wycieczki rowerowej

Data: 09-06-2013 r.

Wycieczka rowerowa to jedna z form krajoznawstwa i turystyki, na którą zgodę musi wyrazić dyrektor szkoły. Podobnie jak przy innych rodzajach wycieczek – dyrektor szkoły musi podpisać kartę wycieczki, a dla nauczycieli przewiduje się specjalne zasady troski o bezpieczeństwo uczniów.

Dyrektor szkoły nie może wyrazić zgody na szkolną wycieczkę rowerową, jeżeli nie zostaną dopełnione wymogi formalne wskazane w aktualnym rozporządzeniu w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki. Plan pracy szkoły powinien przewidywać różne formy krajoznawstwa i turystyki. Wycieczka rowerowa wydaje się dobrym rozwiązaniem dla nauczycieli, szczególnie w przypadku pracy z uczniami, których sytuacja socjalna nie pozwala na odpłatne wycieczki autokarowe itp.

Dyrektor szkoły zatwierdza kartę wycieczki

Dla nauczycieli organizujących wycieczkę rowerową przewiduje się obowiązek opracowania programu wycieczki, listy jej uczestników, wskazania umienia i nazwiska kierownika wycieczki i liczby opiekunów. Dane te powinna zawierać karta wycieczki, którą zatwierdza dyrektor szkoły (§ 10 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki). Wzór karty wycieczki zawiera załącznik do wskazanego rozporządzenia.

Obowiązki dyrektora szkoły nakładają nań konieczność zweryfikowania czy karta wycieczki została wypełniona w sposób prawidłowy, a w razie niedopełnienia czynności – udzielenie wskazówek dla nauczycieli. Dyrektor szkoły poniesie konsekwencje, jeżeli zatwierdzi kartę wycieczki zawierającą informacje niezgodne z rzeczywistością lub z góry wskazującą na niedopełnienie wymagań). Jest on odpowiedzialny za zapewnienie uczniom i nauczycielom bezpieczeństwa w czasie wszelkiego rodzaju zajęć organizowanych przez szkołę – w tym podczas wycieczek.

Wycieczka rowerowa – wskazówki dla nauczycieli

Poniżej zamieszczono kilka wskazówek dla nauczycieli organizujących wycieczkę rowerową:
  • należy upewnić się, że wszyscy uczestnicy wycieczki posiadają kartę rowerową,
  • na grupę 10-13 osobową powinno przypadać dwóch opiekunów – w kolumnie nie może jechać więcej niż 15 osób, do tej liczby wliczają się opiekunowie, jeden z nich powinien jechać na początku kolumny – drugi zamykać kolumnę,
  • opiekunowie wycieczki powinni posiadać apteczki oraz sprzęt pozwalający na naprawę ewentualnych usterek rowerów uczniów lub swoich,
  • odstępy między członkami kolumny nie powinny przekraczać 5 metrów,
  • uczestnikom nie wolno jechać obok siebie, należy pilnować by uczniowie jechali jeden za drugim możliwie blisko prawej krawędzi jezdni,
  • uczestnicy powinni posiadać ubiór odpowiedni do jazdy oraz kask ochronny na głowę;
  • tempo jazdy trzeba dopasować do możliwości najsłabszego ucznia w grupie.
(art. 32 ustawy prawo o ruchu drogowym).
Przed wyjazdem z miejsca zbiórki dyrektor szkoły powinien również upewnić się, że wszyscy uczniowie dostarczyli dla nauczycieli (kierownika wycieczki) pisemną zgodę rodziców na udział w wycieczce (§ 8 rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki).
Marta Wysocka, specjalista w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 29865 )
Array ( [docId] => 29865 )