Dyrektor szkoły musi zgłosić półkolonie

Data: 06-07-2013 r.

W wielu szkołach w czasie wakacji organizowane są półkolonie, mające zapewnić różne formy wypoczynku i aktywności dla dzieci, które nie wyjechały z miejscowości zamieszkania. Zgodnie z przepisami dyrektor szkoły ma obowiązek zarejestrowania takiego wypoczynku najpóźniej na 21 dni przed jego rozpoczęciem.

Wypoczynek organizowany w miejscu zamieszkania również podlega obowiązkowemu zgłoszeniu do kuratora oświaty właściwego ze względu na miejsce siedziby. W przypadku półkolonii organizowanych przez dyrektora szkoły, to na nim spoczywa obowiązek zgłoszenia wypoczynku.

Obowiązki dyrektora szkoły zgłaszającego półkolonie

Dyrektor szkoły musi przedstawić kuratorowi oświaty zgłoszenie, w którym zostaną zawarte informacje dotyczące:

  • organizatora wypoczynku,
  • formy wypoczynku,
  • czasu trwania wypoczynku,
  • liczby uczestników wypoczynku,
  • kwalifikacji pracowników pedagogicznych, wolontariuszy i kierownika wypoczynku,
  • programu pracy
  • opieki medycznej

(§ 6 ust. 1 rozporządzenia w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania).

Wypoczynek organizowany przez dyrektora szkoły zostanie zarejestrowany jako tzw. mała forma wypoczynku.

Dyrektor szkoły odpowiada za bezpieczeństwo uczestników półkolonii

W związku z koniecznością spełnienia wymagań określonych rozporządzeniem w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku, dyrektor szkoły musi zapewnić uczestnikom opiekę wykwalifikowanej kadry. Zwykle propozycja pracy na półkoloniach jest skierowana dla nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje. W takiej sytuacji dla nauczycieli należy przewidzieć dodatkowe wynagrodzenie.

Obowiązki dyrektora szkoły przewidują również konieczność zapewnienia bezpiecznych warunków wypoczynku dla uczniów oraz dla nauczycieli pełniących funkcje opiekunów. Należy pamiętać także o odpowiedniej opiece medycznej. Dyrektor szkoły może zatrudnić pielęgniarkę lub ratownika medycznego. Zwykle jednak opiekę medyczną zapewnia lokalny ośrodek zdrowia ponieważ wypoczynek jest organizowany w stałym miejscu zamieszkania uczniów.

Podstawa prawna:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 29881 )
Array ( [docId] => 29881 )