Dyrektor szkoły powiadamia sąd rodzinny o podejrzeniu molestowania

Data: 05-04-2013 r.

Pomoc psychologiczno - pedagogiczna udzielana niepełnoletniemu uczniowi, powinna przede wszystkim, mieć na względzie jego dobro i rozpoczynać się od środowiska rodzinnego. W przypadku podejrzenia, że uczeń jest molestowany, dyrektor szkoły interweniuje - w sposób zgodny z prawem, ale i niezwykle przemyślany.

Krok 1

Nauczyciel, który podejrzewa, że uczeń jest molestowany seksualnie informuje o tym wychowawcę klasy i pedagoga szkolnego.

Krok 2

Wychowawca klasy i pedagog szkolny zachowując pełną dyskrecję, obserwują przez pewien czas ucznia w celu potwierdzenia spostrzeżeń nauczyciela.

Krok 3

Wychowawca i pedagog szkolny rozmawiają z nauczycielem, który zgłosił problem, informując go o swoich ustaleniach. Potwierdzają lub nie (jeśli nie są w stanie tego zrobić) występowanie przesłanek wskazujących na molestowanie seksualne ucznia. W przypadku potwierdzenia następuje kolejny krok.

Krok 4

Nauczyciel, wychowawca klasy i pedagog szkolny zgłaszają problem dyrektorowi szkoły, który wskazuje osobę odpowiedzialną za kontakt z rodzicami.

Krok 5

Dyrektor szkoły wskazuje osobę (wychowawca klasy lub pedagog szkolny), która organizuje spotkanie z rodzicami/rodzicem i informuje o zaobserwowanych niepokojących zachowaniach ucznia.

Krok 6

Wychowawca lub pedagog szkolny w przypadku zgody rodziców udziela informacji o możliwościach uzyskania pomocy specjalistycznej. Warto posiadać wykaz placówek udzielających pomocy w sytuacji przemocy wobec dziecka, rodziny i przekazać rodzicowi. Sam będzie mógł zdecydować gdzie uda się po pomoc. Można również pomóc w umówieniu pierwszej wizyty. Dalsze działania diagnostyczne i terapeutyczne podejmują specjaliści z poradni. Dyrektor szkoły na życzenie stron może podjąć czynności wspierające.

Krok 6

Wychowawca lub pedagog szkolny nadal monitorują zachowania dziecka w przypadku, jeśli rodzic nie będzie chciał skorzystać z oferowanej pomocy. Utrzymujące się zachowania powinny być kolejny raz zgłaszane rodzicom/rodzicowi. Należy ich poinformować, iż szkoła ma obowiązek zgłoszenie niepokojącej sytuacji do sądu rodzinnego z prośbą o wgląd w wychowanie małoletniego.

Małgorzata Krajewska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 29841 )
Array ( [docId] => 29841 )