Kara za publikowanie w Internecie nieprawdziwych informacji o szkole

Autor: Patryk Kuzior
Data: 11-07-2014 r.

Jeśli rodzic publicznie oczernia szkołę lub nauczycieli np. za pomocą Internetu, może ponieść karę. Za publikowanie treści niezgodnych z prawdą szkoła może żądać sprostowania, za znieważenie grozi odpowiedzialność karna.

Wolność słowa, z której korzystać można publikując swoje wypowiedzi w sieci ograniczają prawa gwarantowane innym osobom. Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone może żądać:

 
  • zaniechania działania, chyba że nie jest ono bezprawne,

  • by osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie

  • zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny,

  • żądać naprawienia szkody na zasadach ogólnych - gdy wskutek naruszenia dobra osobistego została wyrządzona szkoda majątkowa.

Pracownik szkoły, który zauważy wpisy szkalujące szkołę i jej pracowników powinien niezwłocznie powiadomić o tym fakcie dyrektora szkoła. W celach dowodowych należy zrobić ze strony wydruk lub zapisać print screen.

Dyrektor może zażądać od rodzica publikującego obraźliwe wypowiedzi zaniechania tego rodzaju działań oraz usunięcia wpisów naruszających dobra osobiste szkoły. Może wystąpić nie tylko w imieniu szkoły, ale własnym i obrażanych nauczycieli. Wezwanie zawierające takie żądanie powinno być sformułowane na piśmie, w którym można wskazać rodzicowi, że w przypadku nie zastosowania się do tego wezwania sprawa zostanie skierowana na drogę sądową.

Jeśli wpisy rodzica mają jednocześnie charakter pomówienia albo zniewagi grozi mu odpowiedzialność karna podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności. Ściganie obu tych przestępstw odbywa się z oskarżenia prywatnego.

Patryk Kuzior, doktor nauk prawnych, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35300 )
Array ( [docId] => 35300 )