Kara za publikowanie w Internecie nieprawdziwych informacji o szkole

Autor: Patryk Kuzior
Data: 11-07-2014 r.

Jeśli rodzic publicznie oczernia szkołę lub nauczycieli np. za pomocą Internetu, może ponieść karę. Za publikowanie treści niezgodnych z prawdą szkoła może żądać sprostowania, za znieważenie grozi odpowiedzialność karna.

Wolność słowa, z której korzystać można publikując swoje wypowiedzi w sieci ograniczają prawa gwarantowane innym osobom. Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone może żądać:

 • zaniechania działania, chyba że nie jest ono bezprawne,

 • by osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie

 • zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny,

 • żądać naprawienia szkody na zasadach ogólnych - gdy wskutek naruszenia dobra osobistego została wyrządzona szkoda majątkowa.

Pracownik szkoły, który zauważy wpisy szkalujące szkołę i jej pracowników powinien niezwłocznie powiadomić o tym fakcie dyrektora szkoła. W celach dowodowych należy zrobić ze strony wydruk lub zapisać print screen.

Dyrektor może zażądać od rodzica publikującego obraźliwe wypowiedzi zaniechania tego rodzaju działań oraz usunięcia wpisów naruszających dobra osobiste szkoły. Może wystąpić nie tylko w imieniu szkoły, ale własnym i obrażanych nauczycieli. Wezwanie zawierające takie żądanie powinno być sformułowane na piśmie, w którym można wskazać rodzicowi, że w przypadku nie zastosowania się do tego wezwania sprawa zostanie skierowana na drogę sądową.

Jeśli wpisy rodzica mają jednocześnie charakter pomówienia albo zniewagi grozi mu odpowiedzialność karna podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności. Ściganie obu tych przestępstw odbywa się z oskarżenia prywatnego.

Patryk Kuzior, doktor nauk prawnych, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 35300 )
Array ( [docId] => 35300 )

Array ( [docId] => 35300 )