Każda zmiana dotycząca administratora bezpieczeństwa informacji musi być zgłoszona do GIODO

Autor: Dariusz Skrzyński
Data: 01-12-2015 r.

Do pełnienia funkcji administratora bezpieczeństwa informacji można powołać sekretarza szkoły lub nauczyciela, pod warunkiem że posiadają oni wiedzę w zakresie ochrony danych osobowych. Administrator danych, który zgłosi ABI do rejestracji, zobowiązany jest zgłaszać Generalnemu Inspektorowi każdą zmianę informacji objętych zgłoszeniem.

Powołanie administratora bezpieczeństwa informacji (ABI) jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem administratora danych. W przypadku jego niepowołania, jego zadania wykonuje sam administrator danych. Administratorzy informacji bezpieczeństwa zgłoszeni do rejestracji GIODO są wpisywani do ogólnokrajowego rejestru.

Odpowiednie kwalifikacje na stanowisku ABI

 

Od 1 stycznia 2015 r., aby powierzyć pracownikowi funkcję ABI, kandydat musi spełniać łącznie następujące warunki:

  • mieć pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych,
  • posiadać odpowiednią wiedzę w zakresie ochrony danych osobowych,
  • nie być karanym za umyślne przestępstwo.

Dyrektor placówki musi ocenić, czy powoływana osoba dysponuje wiedzą w zakresie ochrony danych osobowych. Nie jest wymagane, by kandydat na ABI legitymował się formalnymi dokumentami. Najważniejsze, by posiadał odpowiednią wiedzę pozwalającą mu wywiązywać się z ustawowo nałożonych na niego zadań.

Każdą zmianę o ABI należy zgłosić

Administrator danych, który zgłosi ABI do rejestracji zobowiązany jest zgłaszać Generalnemu Inspektorowi każdą zmianę informacji objętych zgłoszeniem w terminie 14 dni, a także jego odwołanie w terminie 30 dni.

Łączenie funkcji – dopuszczalne  

Została dopuszczona możliwość łączenia pełnienia funkcji ABI z wykonywaniem innych zadań w jednostce organizacyjnej. Warunkiem wykonywania przez ABI innych zadań jest, by zadania niezwiązane z ochroną danych osobowych nie naruszyły prawidłowego wykonywania zadań z zakresu ochrony danych osobowych.

Przy podejmowaniu decyzji o powierzeniu ABI dodatkowych obowiązków brane powinny być pod uwagę:

  • czasochłonność wykonywania czynności ABI w takich okolicznościach jak rodzaj przetwarzanych danych osobowych, ich ilość, sposób, rodzaj istniejących zabezpieczeń, istniejące ryzyka,
  • zakres zadań i ilość czasu potrzebna na wykonanie dodatkowych obowiązków.

Dodatkowe obowiązki nie powinny kolidować z wykonywaniem podstawowych obowiązków ABI, jakimi są zadania z zakresu ochrony danych osobowych.

Dariusz Skrzyński

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38116 )
Array ( [docId] => 38116 )