Nauczyciel wychowania fizycznego odpowiada za bezpieczeństwo uczniów

Data: 15-11-2012 r.

Nauczyciel wychowania fizycznego jest zobligowany do zachowania szczególnej uwagi podczas prowadzonych zajęć. Może on bowiem ponosić odpowiedzialność za wypadek w trakcie prowadzonych zajęć, jeśli analiza okoliczności wypadku wykaże, że nie zastosował się do zasad prowadzenia zajęć.

Kiedy nauczyciel wychowania fizycznego jest odpowiedzialny za wypadek

Nauczyciel wychowania fizycznego powinien m.in.:

  • dostosowywać stopień trudności oraz intensywności ćwiczeń do sprawności fizycznej i wydolności uczniów,
  • zwolnić z wykonywania ćwiczeń ucznia zgłaszającego dolegliwości zdrowotne i poinformować o tym rodziców lub opiekunów,
  • przed każdymi ćwiczeniami sprawdzić stan techniczny sprzętu sportowego i urządzeń,
  • przed rozpoczęciem zajęć zapoznać uczniów z zasadami bezpiecznego wykonywania ćwiczeń i poleceń,
  • prowadzić ćwiczenia wyłącznie z wykorzystaniem metod i urządzeń zapewniających uczniom bezpieczeństwo.

Najczęstszymi wypadkami, za które odpowiedzialny lub współodpowiedzialny jest nauczyciel wychowania fizycznego są te, które wynikają z niewłaściwej ochrony podczas wykonywania przez uczniów trudnych ćwiczeń oraz pozbawienia uczniów opieki. Zdarza się także, że sprzęt wykorzystywany w czasie zajęć nie został wcześniej sprawdzony a jego wadliwość stała się przyczyną wypadku. Za to odpowiedzialność ponosi również dyrektor szkoły.

Na co powinien zwracać uwagę nauczyciel wychowania fizycznego prowadząc zajęcia

Nauczyciel wychowania fizycznego powinien zwracać szczególną uwagę na sprawność fizyczną oraz wydolność ćwiczących uczniów. Nie wszyscy są przygotowani do wykonywania ćwiczeń z jednakową intensywnością, dlatego nauczyciel powinien indywidualnie traktować każdego z uczniów. Świadomość możliwości ucznia – nie tylko fizycznych, ale także predyspozycji psychicznych – może być nieoceniona w zapewnieniu mu bezpieczeństwa podczas zajęć.

 

Odpowiedzialność nauczyciela za nieudzielenie pierwszej pomocy

Każdy nauczyciel wychowania fizycznego, oprócz obowiązku zapewnienia uczniom bezpieczeństwa określonego w Karcie Nauczyciela, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej na podstawie regulacji Kodeksu pracy – również w przypadku nieudzielenia poszkodowanemu uczniowi natychmiastowej pomocy. Jeżeli dojdzie do wypadku z powodu wad technicznych – częściową odpowiedzialność będzie ponosił także dyrektor szkoły.

Podstawa prawna:

  • art. 31 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 ze zm.),
  • art. 6 pkt 1, art. 7, 108 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.)

Opracowanie redakcyjne: Marta Wysocka


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 29832 )
Array ( [docId] => 29832 )