Niegrzeczne dziecko nie może zostać w przedszkolu podczas wycieczki

Data: 15-09-2015 r.

Dziecko sprawiające problemy wychowawcze ma prawo, tak jak pozostałe dzieci z oddziału, do uczestniczenia we wszystkich organizowanych zajęciach. Nie można zabronić mu wzięcia udziału w wyjściu poza teren placówki. Niedopuszczalne jest także żądanie, aby rodzic uczestniczył w wycieczce celem opieki nad własnym dzieckiem.

Każde dziecko uczęszczające do przedszkola ma prawo udziału we wszystkich zajęciach organizowanych dla danego oddziału (np. wycieczkach, wyjściach do teatru itp.). Nie ma znaczenia, czy przedszkolak sprawia problemy wychowawcze, czy jest dzieckiem bezproblemowym. To po stronie przedszkola jest obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom wyjścia poza placówkę.

Przyjęcie pomocy rodzica w sprawowaniu opieki nad własnym dzieckiem podczas zajęć poza przedszkolem jest możliwe, jednak musi to być pomoc dobrowolna. Jeśli rodzic nie wyrazi zgody lub nie ma możliwości udzielenia takiej pomocy, to dyrektor przedszkola musi znaleźć inne rozwiązanie problemu opieki. Wykluczenie dziecka z udziału w zajęciach organizowanych poza terenem przedszkola z powodu jego niewłaściwego zachowania jest niedopuszczalne. Analogicznie żądanie, aby rodzic dziecka uczestniczył w wycieczce celem opieki nad własnym dzieckiem, także jest niedozwolone.

W przedszkolach niepublicznych

Opisana zasada powinna być stosowana również w przedszkolach niepublicznych.

Wanda Pakulniewicz, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37772 )
Array ( [docId] => 37772 )