Umowa z przedszkolem podpisana przez jednego rodzica – czy trzeba żądać drugiego podpisu?

Autor: Wysocka Marta
Data: 25-09-2017 r.

Żadne przepisy prawa powszechnie obowiązującego nie przewidują konieczności podpisania umowy z przedszkolem przez oboje rodziców. Taki wymóg może wynikać z regulacji wewnętrznych przedszkola. Należy jednak podkreślić, że jeśli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, to każde z nich jest obowiązane jak i uprawnione do jej wykonywania.

Rodzice wspólnie rozstrzygają o istotnych sprawach dziecka, a w razie braku porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy. Jeżeli obydwoje rodzice sprawują nad dzieckiem władzę rodzicielską, to każde z nich ma prawo do podejmowania dotyczących go decyzji. 

 

Zasada przynależności władzy rodzicielskiej do obojga rodziców nie oznacza, że wykonując ją zawsze muszą działać razem, ale że każdy z rodziców może decydować o sprawach dotyczących dziecka. Wyjątkiem są tzw. istotne sprawy dziecka definiowane jako sprawy mające wpływ na dalszy rozwój dziecka, a do takich spraw należą:

  • wybór imienia dziecka,
  • określenie miejsca pobytu dziecka,
  • zmiana nazwiska dziecka,
  • decyzje dotyczące leczenia dziecka,
  • decyzje dotyczące wyjazdu dziecka za granicę
  • wybór szkoły i przyszłego zawodu dziecka.

Podpisanie umowy o uczęszczaniu dziecka do przedszkola co do zasady nie należy do istotnych spraw związanych z wychowaniem, ponieważ wybór przedszkola nie wiąże się bowiem bezpośrednio z wyborem jego przyszłej drogi zawodowej.

Marta Wysocka

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40650 )
Array ( [docId] => 40650 )