Wiosną trudniej jest zapobiegać wagarom ucznia

Data: 20-04-2013 r.

Warto posiadać w szkole opracowane i dostosowane do jej potrzeb, procedury postępowania w przypadku przedłużających się nieusprawiedliwionych nieobecności ucznia lub wagarów podczas pojedynczych lekcji.

Poniżej przykładowa procedura postępowania w przypadku powtarzających się wagarów ucznia.

Krok 1

W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia wychowawca telefonicznie powiadamia o tym rodziców/opiekunów ucznia, w celu ustalenia przyczyny oraz za każdym razem odnotowuje ten fakt w dzienniku lekcyjnym.

Krok 2

Jeśli rodzic zapomniał o usprawiedliwieniu, wychowawca na wniosek rodzica usprawiedliwia nieobecność ucznia, zgodnie z przyjętymi w szkole zasadami usprawiedliwiania (jeżeli nie minęły np. dwa tygodnie od powrotu ucznia do szkoły). Gdy okaże się, że rodzic nie wiedział o nieobecności ucznia – wychowawca pozostawia w dzienniku szkolnym nieusprawiedliwioną nieobecność.

Krok 3

W przypadku powtarzającej się nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia wychowawca powiadamia pedagoga szkoły.

Krok 4

W przypadku stwierdzenia wagarów ucznia wychowawca informuje go o konsekwencjach, jeśli nieobecności będą się powtarzały. W każdym takim kolejnym przypadku, wychowawca zawsze przeprowadza rozmowę ostrzegawczą z nim. Można to odnotować po to by nie zapomnieć, z kim, kiedy i na jaki temat wychowawca rozmawiał.

Krok 5

W przypadku, gdy brak możliwości ustalenia przyczyn nieobecności ucznia (brak kontaktu z domem rodzinnym) w szkole trwa dłużej niż dwa tygodnie dyrektor szkoły wysyła pisemne zawiadomienia do rodziców/opiekunów. Informuje w nich o przedłużającej się nieobecności ucznia w szkole, a więc nierealizowaniu przez niego obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki. Dyrektor wyznaczasz termin stawienia się rodziców w szkole.

Krok 6

Dyrektor szkoły w obecności pedagoga i wychowawcy omawiasz z rodzicami/opiekunami wagarującego ucznia konsekwencje jakie im grożą oraz konsekwencje jakie grożą uczniowi (również te określone w statucie szkoły) w przypadku dalszych wagarów.

Krok 7

W przypadku dalszych nieobecności wobec ucznia wychowawca stosuje kary przewidziane w statucie szkoły.

Krok 8

Jeśli nieobecności ucznia powtarzają się a współpraca z rodzicami nie przynosi efektów, dyrektor powiadamia pisemnie kolejno:

 1. kuratora zawodowego, jeżeli uczeń jest pod kuratelą,
 2. policję - wydział nieletnich
 3. sąd rodzinny.

Katarzyna Giruć


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Suchecka

  al. Grunwaldzka 472D Lokal 1 Olivia Business Centre, Olivia Six (13. piętro), 80-309 Gdańsk

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 29846 )
Array ( [docId] => 29846 )

Array ( [docId] => 29846 )