Zasłabnięcie maturzysty – postępowanie nauczycieli i dyrektora szkoły

Data: 25-04-2013 r.

Dyrektor szkoły nie powinien przerywać egzaminu maturalnego w przypadku zasłabnięcia słuchacza, jeżeli ten chce go kontynuować. Ważne dla nauczycieli zasiadających w komisji powinno być natychmiastowe udzielenie pomocy, wezwanie pomocy medycznej oraz oraz zapewnienie niezakłóconego przebiegu egzaminu dla pozostałych maturzystów.

Omdlenia podczas pisemnej części egzaminu maturalnego zdarzają się stosunkowo często, jednak zasady postępowania w nieprzewidzianej sytuacji nie zawsze są oczywiste dla nauczycieli zasiadających w komisjach egzaminacyjnych. Przede wszystkim powinni wykorzystać wiedzę na temat BHP zdobytą podczas obowiązkowego szkolenia dla nauczycieli.

Obowiązki dyrektora szkoły i nauczycieli

Egzamin maturalny jest przeprowadzany na zasadach określonych w rozporządzeniu MEN w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. Rozporządzenie to nie wskazuje jednak, jakie są obowiązki dyrektora szkoły, w której podczas egzaminu doszło do omdlenia zdającego. Rozporządzenie nie zawiera również wytycznych dla nauczycieli zasiadających w komisji egzaminacyjnej.

Podstawowym obowiązkiem dla nauczycieli będących świadkami zdarzenia, jest natychmiastowe udzielenie słuchaczowi pomocy przedmedycznej, której zasady zostały przekazane im podczas szkolenia dla nauczycieli z zakresu BHP. W tym samym czasie o zdarzeniu powiadomiony powinien być dyrektor szkoły oraz osoba uprawniona do udzielenia fachowej pomocy medycznej. Obowiązki dyrektora szkoły obligujące do zapewnienia bezpieczeństwa uczniom i pracownikom nakazują – w razie konieczności – wezwanie pogotowia.

Jeżeli to możliwe – ucznia wyprowadza się z sali, aby nie zakłócać przebiegu egzaminu, w którym uczestniczą również inni słuchacze.

Maturzysta może zadecydować czy przerywa egzamin

Jeżeli lekarz stwierdzi, że maturzysta może kontynuować egzamin, dyrektor szkoły nie ma podstaw do jego przerwania. Jeżeli słuchacz uzna, że nie jest w stanie kontynuować – egzamin zostaje przerwany.

Marta Wysocka, specjalista w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 29848 )
Array ( [docId] => 29848 )

Array ( [docId] => 29848 )