Co o nowej podstawie programowej klasy pierwszej muszą wiedzieć nauczyciele

Autor: Dariusz Skrzyński
Data: 09-10-2016 r.

Od 1 września 2017 r. zacznie obowiązywać nowa podstawa programowa w edukacji wczesnoszkolnej – sprawdź, na czym polegają zmiany, i upewnij się, że z rozporządzeniem zapoznali się również nauczyciele. Mają rok na przygotowanie sześciolatków do rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie.

Zmiany w podstawie programowej wychowania przedszkolnego wymusiły modyfikację zalecanych warunków realizacji podstawy programowej w klasach I−III – w zakresie edukacji polonistycznej i edukacji matematycznej. Wprowadzone zmiany mają znaczenie także dla nauczycieli pracujących z sześciolatkami – muszą bowiem przygotować dzieci na zmianę, która nastąpi w ich życiu po ukończeniu przedszkola.

Brak obowiązkowych proporcji zagospodarowania czasu

 

Obecnie w zaleceniach podaje się, że w ramach zajęć matematycznych polonistycznych istnieje proporcja czasu:

  • 1/2 czasu przeznaczonego na edukację polonistyczną – rysowanie i pisanie,
  • 1/3 czasu przeznaczonego na edukację matematyczną – rysowanie i pisanie.

Nowa podstawa nie reguluje tego zagadnienia, pozostawiając większą swobodę nauczycieli. Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej będzie samodzielnie decydował o tym, w jaki sposób zagospodarować czas przeznaczony na edukację polonistyczną i matematyczną. Nie znaczy to oczywiście, że nauczyciel nie będzie mógł tych proporcji nadal stosować. Jednak będzie to tylko jego wola podyktowana możliwościami dzieci. Trzeba przecież pamiętać, że będą to już dzieci siedmioletnie, które umiejętność czytania i przygotowanie do nauki pisania nabywają w przedszkolu.

Nauka liczenia z wykorzystaniem posiadanej już wiedzy

W pierwszej klasie szkoły podstawowej należy kontynuować proces matematyzacji rozpoczęty w przedszkolu, wspomagać rozwój czynności umysłowych ważnych dla uczenia się matematyki oraz budować intuicję matematyczną. Nauka powinna odbywać się w formie zajęć zaproponowanych przez nauczyciela, np. w postaci zabaw, gier czy sytuacji zadaniowych. Nie muszą być to jednak formy zajęć preferowane w pierwszym okresie nauki, uczniowie pierwszej klasy będą bowiem posiadali już większą wiedzę matematyczną niż przed 1 września 2017 r. Pod koniec roku szkolnego warto więc przygotować dzieci do stopniowego odchodzenia od nauki wyłącznie w formie zabawy.

9. Edukacja matematyczna

Obecnie

Od 1 września 2017 r.

W pierwszych miesiącach nauki w centrum uwagi jest wspomaganie rozwoju czynności umysłowych ważnych dla uczenia się matematyki oraz budowanie podstawowych intuicji matematycznych. Dominującą formą zajęć są w tym czasie zabawy, gry i sytuacje zadaniowe, w których dzieci manipulują specjalnie dobranymi przedmiotami, np. liczmanami, klockami. Następnie dba się o budowanie w umysłach dzieci pojęć liczbowych, sprawności rachunkowych i pojęć geometrycznych. Przy układaniu i rozwiązywaniu zadań trzeba zadbać o wstępną matematyzację: dzieci rozwiązują zadania matematyczne, manipulując przedmiotami lub obiektami zastępczymi, potem przedstawiają rozwiązanie w dogodny dla siebie sposób, np. ustnie lub za pomocą rysunku, a podczas zajęć rozmawiają o proponowanych rozwiązaniach zadania.

W pierwszych miesiącach nauki należy kontynuować proces matematyzacji rozpoczęty w przedszkolu, wspomagać rozwój czynności umysłowych ważnych dla uczenia się matematyki oraz budować intuicję matematyczną. Budowanie i rozwijanie w umysłach dzieci pojęć liczbowych, sprawności rachunkowych i pojęć geometrycznych powinno opierać się na zabawach, grach i sytuacjach zadaniowych, w których dzieci manipulują specjalnie dobranymi przedmiotami, np. liczmanami lub klockami. Przy układaniu i rozwiązywaniu zadań dzieci rozwiązują zadania matematyczne, manipulując przedmiotami lub obiektami zastępczymi, potem przedstawiają rozwiązanie w dogodny dla siebie sposób, np. ustnie lub za pomocą rysunku, a podczas zajęć rozmawiają o proponowanych rozwiązaniach zadania.

Sześciolatki trzeba przygotować do zmian

Wiedzę o modyfikacjach, jakie znalazły się w zalecanych warunkach realizacji podstawy programowej dla edukacji wczesnoszkolnej, warto wykorzystać podczas doboru metod i form pracy w przedszkolu, szczególnie w okresie bezpośrednio poprzedzającym rozpoczęcie nowego roku szkolnego. Przed zbliżającym się końcem roku szkolnego warto od czasu do czasu prowadzić zajęcia w formie przypominającej naukę w szkole. Dla dzieci będzie to zabawa, ale jednocześnie oswojenie z nowymi zasadami pracy..

Dariusz Skrzyński prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39583 )
Array ( [docId] => 39583 )