Czy uczeń nauczania indywidualnego może uczestniczyć w niektórych zajęciach z klasą

Autor: Marzanna Czarnocka
Data: 07-01-2016 r.

W ramach indywidualnego nauczania uczeń powinien mieć zorganizowane zajęcia ze wszystkich przedmiotów. Jeśli jednak w orzeczeniu o indywidualnym nauczaniu wskazane jest uczestnictwo ucznia w niektórych zajęciach z uczniami w klasie, dyrektor szkoły powinien umożliwić to uczniowi w ramach włączania go w życie szkoły.

Zajęcia w indywidualnym nauczaniu powinny spełniać zalecenia z orzeczenia

Dyrektor szkoły ustala – w uzgodnieniu z organem prowadzącym – m.in. zakres zajęć indywidualnego nauczania, a także powinien zorganizować nauczanie w sposób zapewniający wykonanie zaleceń określonych w orzeczeniu. W indywidualnym nauczaniu realizuje się obowiązkowe zajęcia edukacyjne wynikające z ramowego planu nauczania danego typu i rodzaju szkoły, dostosowane do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. Organizując więc nauczanie indywidualne, należy ustalić możliwość organizacji wszystkich przedmiotów określonych w ramowym planie nauczania.

Jeśli tak przewiduje orzeczenie, włączać ucznia w zajęcia z klasą

Uczeń może realizować zajęcia z klasą, wskazane w zaświadczeniu lekarskim, jednak ich realizacja powinna być uwzględniona poza tygodniowym wymiarem godzin indywidualnego nauczania – taką interpretację przedstawiło MEN w stanowisku z 21 listopada 2014 r..

Dzieci i młodzież objęte indywidualnym nauczaniem mogą brać udział zarówno w zajęciach zorganizowanych indywidualnie z nauczycielem, jak i w różnych zajęciach (w tym także edukacyjnych) organizowanych dla oddziału czy grupy uczniów zdrowych.

Można odstąpić od realizacji niektórych treści objętych zajęciami obowiązkowymi

Przepisy wskazują na możliwość odstąpienia od realizacji niektórych treści objętych obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi, nie oznacza to jednak możliwości rezygnacji z realizacji wybranego przedmiotu/przedmiotów określonych w ramowym planie nauczania. Warunkiem w takiej sytuacji jest wskazanie takiej możliwości w orzeczeniu wydanym przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Podstawą do takiego działania jest przepis § 10 ww. rozporządzenia, który wymienia tylko przykładowe rodzaje zajęć, w których dziecko może uczestniczyć. Nie stanowi natomiast katalogu zamkniętego – dopuszcza więc udział dzieci również w zajęciach literalnie niewymienionych w rozporządzeniu.

Marzenna Czarnocka

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 38311 )
Array ( [docId] => 38311 )

Array ( [docId] => 38311 )