Dyrektor przedszkola nie może odmówić przyjęcia pięciolatka

Data: 25-01-2013 r.

Dyrektor przedszkola nie może odmówić przyjęcia do placówki pięcioletniego dziecka. Niezależnie od tego, czy dziecko rozpocznie naukę w szkole podstawowej w wieku sześciu lat, czy nie – dyrektor przedszkola musi umożliwić mu odbycie przygotowania przedszkolnego.

Dyrektor przedszkola realizuje zadania własne gminy

Obowiązkiem gminy jest zapewnienie każdemu dziecku, które w danym roku kończy pięć lat miejsca w przedszkolu, oddziale przedszkolnym lub innej formie wychowania przedszkolnego (art. 14 ust. 3 i ust. 3a Ustawa o systemie oświaty). Dyrektor przedszkola, który realizuje zadania gminy nie może więc odmówić przyjęcia pięciolatka na tzw. roczne przygotowanie przedszkolne. Na podstawie rocznej obserwacji nauczyciel przedszkola wyda opinię, czy dziecko jest gotowe do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, czy powinno jeszcze przez rok pozostać w przedszkolu.

Decyzja rodziców o tym, kiedy dziecko pójdzie do szkoły nie zmienia faktu, iż w wieku 5 lat musi odbyć przygotowanie. Jeżeli dyrektor przedszkola odmawia przejęcia pięcioletniego dziecka do publicznego przedszkola, to narusza przepisy, które określa ustawa o systemie oświaty. Decyzję powinien wydać w formie pisemnej. Rodzice lub opiekunowie mogą odwołać się od niej w drodze administracyjnej w ciągu 14 dni. Organem odwoławczym jest wójt gminy lub burmistrz miasta.

 

Ustawa o systemie oświaty w stosunku do trzy i czterolatków

Inaczej niż w przypadku dzieci pięcioletnich, ustawa o systemie oświaty reguluje zasady przyjmowania do przedszkola trzy i czterolatków. Mimo iż ustawa o systemie oświaty gwarantuje powszechny dostęp do przedszkoli, dyrektor przedszkola, ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, może ustalić kryteria przyjęcia. W statucie przedszkola określa się, które dzieci mają pierwszeństwo, np. ich rodzeństwo uczęszcza do placówki, dziecko jest wychowane samotnie przez jedno z rodziców, rodzicem dziecka jest nauczyciel przedszkola itp. Nie oznacza to jednak, że dyrektor przedszkola może podejmować decyzję o przyjęciu według subiektywnych, niejasnych kryteriów – ustawa o systemie oświaty nakłada obowiązek uregulowania tych kwestii (art. 22 ust. 1 pkt 1 Ustawa o systemie oświaty).

Podstawa prawna:

  • art. 14 ust. 3 i ust. 3a, art 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września o systemie oświaty (Dz. U. 2004 nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 29962 )
Array ( [docId] => 29962 )

Array ( [docId] => 29962 )