Dyrektor szkoły wszczyna postępowanie o egzekucję obowiązku szkolnego

Data: 30-06-2013 r.

Ustawa o systemie oświaty nakłada obowiązek nauki do ukończenia 18 roku życia. Dyrektor szkoły odpowiada za egzekwowanie tego obowiązku wobec uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Obowiązki dyrektora szkoły przewidują wszczęcie egzekucji administracyjnej w razie nierealizowania obowiązku szkolnego przez dziecko.

Dla dyrektora szkoły i dla nauczycieli podstawową informacją świadczącą o nierealizowaniu przez ucznia obowiązku szkolnego jest częsta absencja i brak informacji ze strony rodziców o przyczynach nieobecności. W sytuacji, gdy dyrektor szkoły stwierdzi, że uczeń nie realizuje obowiązku szkolnego, który nakłada ustawa o systemie oświaty, ma obowiązek podjąć tzw. czynności przedegzekucyjne.

Dyrektor szkoły wysyła upomnienie do rodziców

W pierwszej kolejności po stwierdzeniu, że uczeń nie wywiązuje się obowiązku, jaki nakłada na niego ustawa o systemie oświaty jest wysłanie upomnienia do rodziców. W upomnieniu znajduje się informacja, iż uczeń nie realizuje obowiązku szkolnego oraz informacja o wynikających z tego konsekwencjach. Jeżeli nie będzie uczęszczać do szkoły, dyrektor szkoły skieruje sprawę na drogę postępowania administracyjnego (art. 15 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji).

Istotne dla dyrektora szkoły jest, aby upomnienie zostało wysłane listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Jeżeli w ciągu 7 dni po otrzymaniu potwierdzenia odbioru upomnienia uczeń nadal nie zacznie uczęszczać na lekcje, dyrektor szkoły powinien wystawić tytuł wykonawczy i wystąpić z wnioskiem o wszczęcie egzekucji administracyjnej.

Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego

Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego jest składany przez dyrektora szkoły do właściwego organu samorządu terytorialnego, który w tym przypadku jest organem egzekucyjnym. Do wniosku należy dołączyć tytuł wykonawczy, kserokopię upomnienia oraz potwierdzenie odbioru tego upomnienia (art. 26 § 1 i art. 27 § 3 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji).

Rodzice mają prawo do złożenia zażalenia

Rodzicom ucznia, który nie realizuje obowiązku jaki nakłada ustawa o systemie oświaty należy umożliwić zgłoszenia zarzutów wobec wszczętego przez dyrektora szkoły postępowania egzekucyjnego (art. 33 i art. 34 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji).

W przypadku, gdy nałożenie grzywny odbyło się zgodnie z prawem i zażalenie rodziców jest bezpodstawne, dyrektor szkoły powinien poinformować, że zarówno dla niego jak i dla nauczycieli najważniejsza jest obecność ucznia na lekcjach. Jeżeli obowiązek określony w tytule wykonawczym zostanie wykonany, tj. uczeń będzie regularnie uczęszczał do szkoły, istnieje możliwość umorzenia grzywny nałożonej na rodziców (art. 125 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji).

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Suchecka

  al. Grunwaldzka 472D Lokal 1 Olivia Business Centre, Olivia Six (13. piętro), 80-309 Gdańsk

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 30034 )
Array ( [docId] => 30034 )

Array ( [docId] => 30034 )