Dziecko z odroczeniem nie zawsze w tej placówce, do której uczęszczało

Data: 15-06-2015 r.

Dziecko z odroczonym obowiązkiem szkolnym nie musi zostać przyjęte do dotychczas uczęszczanego przedszkola. Gmina może wskazać także inną placówkę. Jeżeli przyjęcie dziecka wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych powodujących dodatkowe skutki finansowe, dyrektor musi uzyskać zgodę organu prowadzącego.

Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani dopełnić czynności związane ze zgłoszeniem go do szkoły. Jeśli nie osiągnęło ono gotowości szkolnej, rozpoczęcie nauki może być przesunięte o rok. W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły podstawowej może odroczyć rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego.

Wydanie decyzji przez dyrektora szkoły o odroczeniu rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego oznacza, że dziecko będzie dalej objęte przygotowaniem przedszkolnym. Dziecko z takim odroczeniem może kontynuować zajęcia:

 1. w placówce, do której uczęszczało,

 2. w innej – wybranej przez rodziców,

 3. w innej – wskazanej przez gminę.

Rodzice dziecka z odroczonym obowiązkiem szkolnym powinni uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli. Problem pojawia się wówczas, gdy otrzymają decyzję o odroczeniu po zakończeniu naboru

Wydanie takiej decyzji po zakończonej rekrutacji do przedszkoli:

 • nie nakłada na dyrektora przedszkola, do którego dziecko uczęszczało, obowiązku przyjęcia wychowanka,

 • nie zwalnia gminy z obowiązku zapewnienia dziecku możliwości kontynuowania przygotowania przedszkolnego.

Jeżeli nie ma miejsca w przedszkolu wybranym przez rodziców:

 • dyrektor przedszkola powinien poinformować wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o nieprzyjęciu dziecka,

 • wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest obowiązany pisemnie wskazać rodzicom inne miejsce, gdzie dziecko będzie mogło kontynuować przygotowanie przedszkolne.

W przedszkolach niepublicznych o przyjęciu dziecka z odroczonym obowiązkiem szkolnym decyduje osoba prowadząca przedszkole lub dyrektor (jeśli zostały mu nadane takie kompetencje).

Bożena Winczewska, wieloletni wizytator kuratorium oświaty

Zobacz także:

 • Dyrektor szkoły może otrzymać dotację celową na zakup książek
 • Klasyfikację roczną uczniów nadzoruje dyrektor
 • Dyrektor szkoły nie może przyspieszyć terminu egzaminów poprawkowych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Suchecka

  al. Grunwaldzka 472D Lokal 1 Olivia Business Centre, Olivia Six (13. piętro), 80-309 Gdańsk

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 37314 )
Array ( [docId] => 37314 )

Array ( [docId] => 37314 )