Maturę będzie można powtórzyć na zasadach obowiązujących w danym roku

Data: 18-03-2013 r.

Do konsultacji społecznych skierowano projekt rozporządzenia, zgodnie z którym absolwent chcący powtarzać maturę, będzie musiał dostosować się do zasad obowiązujących w danym roku szkolnym. Nowości oświatowe mają na celu uproszczenie przebiegu powtórnego egzaminu maturalnego i ułatwienie pracy OKE oraz dla nauczycieli zasiadających w komisjach egzaminacyjnych.

Obecnie obowiązujące przepisy zobowiązują okręgowe komisje egzaminacyjne do przygotowania sprawdzianu według zasad, które obowiązywały, gdy zdający przystępował do matury po raz pierwszy. To kłopotliwe, również dla nauczycieli, ponieważ część zgłaszających się nie tylko nie poprawia swoich wyników, ale wręcz w ogóle nie przystępuje do przygotowanego dla nich egzaminu. Planowane nowości oświatowe mają zmienić te zasady.

Powtarzanie matury – dodatkowa praca dla nauczycieli

Znowelizowane rozporządzenie MEN w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych ma wejść w życie 1 września 2014 roku.

Obecnie powtarzanie egzaminu oznacza dodatkową pracę dla nauczycieli zasiadających w komisjach egzaminacyjnych. Nowości oświatowe mają spowodować, że nie będzie konieczne analizowanie pierwszego wyniku uzyskanego przez maturzystę i tworzenie relacji między wynikiem uzyskanym na podstawie obowiązujących zasad, a zdobytym na powtórzonym egzaminie. Dla nauczycieli sprawdzanie prac będzie więc zdecydowanie łatwiejsze.

Nowości oświatowe nie będą dotyczyć osób, które nie zdały

Mimo zmian, które mają obowiązywać od 2015 roku absolwenci, którzy nie zdali egzaminu maturalnego mają prawo przystąpić do niego na takich zasadach, jakie obowiązywały w pierwszym terminie, przez okres pięciu lat. Planowane nowości oświatowe nie zmienią tego prawa – mają dotyczyć jedynie tych maturzystów, którzy chcą poprawić wynik lub zdawać przedmiot, do którego w pierwszym terminie w ogóle nie przystępowały.

Źródło:

Projekt Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18.01.2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 29965 )
Array ( [docId] => 29965 )

Array ( [docId] => 29965 )