Na jakich zasadach wydłużyć etap edukacyjny uczniowi gimnazjum po zmianach przepisów

Data: 25-01-2017 r.

Dla uczniów niepełnosprawnych można przedłużyć okres nauki na każdym etapie edukacyjnym o jeden rok, zwiększając proporcjonalnie wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Decyzję w tej sprawie podejmuje rada pedagogiczna, po uzyskaniu pozytywnej opinii zespołu, którego zadaniem jest planowanie i koordynowanie udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, oraz zgody rodziców ucznia. W świetle zapisów ustawy Prawo oświatowe – uczniowie określonej klasy gimnazjum powinni kontynuować naukę w klasie VII, jeśli korzystają z prawa do przedłużenia etapu edukacyjnego.

Zasady wydłużenia etapu edukacyjnego

Uczeń nie jest klasyfikowany w wydłużonym roku nauki, nie otrzymuje w związku z tym promocji do klasy programowo wyższej. Takie stanowisko wyrażone zostało w odpowiedzi sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej – z upoważnienia ministra – na interpelację nr 3772 w sprawie przedłużania okresu nauki niepełnosprawnym uczniom z 28 lipca 2006 r. „(…) Wydłużanie etapu edukacyjnego stosuje się do ucznia, u którego niepełnosprawność powoduje spowolnienie tempa pracy i utrudnia opanowanie treści programowej w czasie przewidzianym w planie nauczania na dany rok szkolny. Treści te uczeń realizuje o co najmniej jeden rok szkolny dłużej. Zatem na zakończenie pierwszego roku realizacji wydłużonego etapu edukacyjnego uczeń nie podlega klasyfikacji rocznej i nie otrzymuje świadectwa promocyjnego. Szkoła może wydać uczniowi niepełnosprawnemu, któremu wydłużono etap edukacyjny, zaświadczenie dotyczące przebiegu nauczania”.

Trzeba uwzględnić nowe przepisy

  • uczeń klasy I dotychczasowego gimnazjum, który w roku szkolnym 2016/2017 nie otrzymał promocji do klasy II, 1 września 2017 r. staje się uczniem klasy VII szkoły podstawowej,
  • uczeń klasy II dotychczasowego gimnazjum, który w roku szkolnym 2017/2018 nie otrzymał promocji do klasy III, 1 września 2018 r. staje się uczniem klasy VIII szkoły podstawowej,
  • uczeń klasy III dotychczasowego gimnazjum, który w roku szkolnym 2018/2019 nie ukończył tej szkoły, 1 września 2019 r. staje się uczniem klasy VIII szkoły podstawowej.

Wydłużenie etapu edukacyjnego uczniowi klasy I gimnazjum w bieżącym roku szkolnym wiąże się więc ze zmianą typu szkoły.

Marzenna Czarnocka dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39941 )
Array ( [docId] => 39941 )