Nowa organizacja egzaminu gimnazjalnego i matury od 1 września 2015 r.

Data: 10-07-2015 r.

25 czerwca br. minister edukacji narodowej podpisała rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego. Nowe regulacje wprowadzają od 1 września ułatwienia w organizacji sprawdzianu i egzaminów.

Najistotniejsze zmiany wprowadzone nowym rozporządzeniem w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego dotyczą:

1) ogłoszenia przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej do 10 września każdego roku ujednolicone komunikaty w sprawie: materiałów i przyborów pomocniczych, z których można korzystać na sprawdzianie, egzaminie gimnazjalnym oraz egzaminie maturalnym, listy systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania (w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki), szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego, sposobu organizacji i przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego,
2) określenia terminów, w których dyrektor szkoły na piśmie informuje rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia o wskazanym sposobie lub sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzania sprawdzianu albo egzaminu gimnazjalnego – nie później niż do 20 listopada roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje do sprawdzianu albo egzaminu gimnazjalnego, terminy te określone zostały również w przypadku egzaminu maturalnego,
3) określenia składu zespołów nadzorujących przebieg sprawdzianu albo egzaminu gimnazjalnego – co najmniej 2 nauczycieli,
4) możliwości powołania w skład zespołu nadzorującego przebieg sprawdzianu nauczycieli prowadzących zajęcia, z zakresu których przeprowadzany jest sprawdzian, a także powołania w skład zespołu nadzorującego wychowawcy zdających w przypadku sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego,

5) ustalenia wysokości opłaty za egzamin maturalny, wnoszonej przez absolwentów przystępujących do egzaminu maturalnego – opłata będzie wynosiła 50 zł.

Monika Fidler, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 37490 )
Array ( [docId] => 37490 )

Array ( [docId] => 37490 )