Nowa podstawa programowa oraz ramowe plany nauczania – prekonsultacje

Data: 07-12-2016 r.

Nowa podstawa programowa będzie wdrażana stopniowo począwszy od roku szkolnego 2017/2018. Będzie stosowana w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego, w klasach I, IV szkoły podstawowej oraz w klasie VII szkoły podstawowej. Sprawdź, jak będzie wyglądała edukacja po zmianach!

Etapy edukacyjne w szkole podstawowej

Kształcenie w szkole podstawowej będzie trwało 8 lat i będzie podzielone na 2 etapy:

  • I etap edukacyjny obejmujący klasy I–III szkoły podstawowej – edukacja wczesnoszkolna – kształcenie zintegrowane,
  • II etap edukacyjny obejmujący klasy IV–VIII szkoły podstawowej, nauczanie przedmiotowe (takie przedmioty jak: język polski, język obcy nowożytny, drugi język nowożytny, muzyka, plastyka, historia, wiedza o społeczeństwie, przyroda, geografia, biologia, chemia, fizyka, matematyka, informatyka, technika, wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie do życia w rodzinie, etyka, język mniejszości narodowej lub etnicznej, język regionalny – język kaszubski).

Nowa podstawa programowa uwzględnia również elementy gier strategicznych oraz programowania. A nowe przedmioty wprowadzane do szkoły podstawowej to:

  • geografia, biologia, chemia, fizyka – odpowiednio od V klasy szkoły podstawowej,
  • doradztwo zawodowe – od VII klasy szkoły podstawowej.

Dotychczasowy podział na grupy

Będzie obowiązywał podział na grupy w klasach IV–VIII szkoły podstawowej, branżowej szkole I i II stopnia, liceum ogólnokształcącym, technikum i szkole policealnej – jeśli liczba uczniów jest większa niż wskazano poniżej:

  • informatyka – liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej – nie więcej niż 24 uczniów,
  • języki obce (obowiązkowe) – w oddziałach nie więcej niż 24 uczniów,
  • nie więcej niż połowa godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych z podziałem na grupy – w przypadku konieczności prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych – w oddziałach liczących więcej niż 30 uczniów.

Godziny na przedmioty w zakresie rozszerzonym

Na przedmioty w zakresie rozszerzonym należy przeznaczyć na:

  • język polski, historię muzykę, historię sztuki, język łaciński i kulturę antyczną oraz filozofię – po 8 godzin tygodniowo z każdego przedmiotu, w czteroletnim okresie nauczania,
  • język obcy nowożytny, historię, wiedzę o społeczeństwie, geografię, biologię, chemię, fizykę, matematykę oraz informatykę – po 6 godzin tygodniowo z każdego przedmiotu, w czteroletnim okresie nauczania.

Programy nauczania i program wychowawczo-profilaktyczny

Szkolny zestaw programów nauczania oraz program wychowawczo-profilaktyczny szkoły mają tworzyć spójną całość i uwzględniać wszystkie wymagania opisane w podstawie programowej. Ich przygotowanie i realizacja są zadaniem zarówno całej szkoły, jak i każdego nauczyciela. Obok zadań wychowawczych i profilaktycznych nauczyciele mają za zadanie wykonywanie działań opiekuńczych odpowiednio do istniejących potrzeb.

Po zakończeniu prekonsultacji (w grudniu 2016 r.) projekty rozporządzeń będą skierowane do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych. Podpisanie projektów planowane jest na drugą połowę lutego.

Źródło:

Źródło:

Opracowanie: Monika Fidler

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39804 )
Array ( [docId] => 39804 )