Od 2014 roku będą zmiany w egzaminie maturalnym

Data: 01-05-2013 r.

Znowelizowane rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych - podpisane 25 kwietnia przez minister edukacji Krystynę Szumilas - wprowadza, począwszy od roku szkolnego 2014/2015, nowe zasady przeprowadzania egzaminu maturalnego.

Począwszy od roku szkolnego 2014/105 matura według nowych zasad

Ustną prezentację maturalną z języka polskiego oraz języka mniejszości narodowej zastąpi egzamin sprawdzający umiejętność tworzenia wypowiedzi na określony temat. Ponadto zdający będą mieli obowiązek przystąpienia do jednego przedmiotu dodatkowego w części pisemnej bez wymaganego progu zdawalności. Minister edukacji narodowej Krystyna Szumilas podpisała znowelizowane rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. Określa ono nowe zasady przeprowadzania egzaminu maturalnego począwszy od 2015 r.

Na maturze wypowiedź inspirowana tekstem kultury

Prezentacja będzie zastąpiona egzaminem sprawdzającym umiejętność tworzenia wypowiedzi na określony temat inspirowanej tekstem kultury: tekstem literackim, tekstem o języku lub tekstem ikonicznym. Tworzenie wypowiedzi jest jedną z kluczowych umiejętności, którą zgodnie z nową podstawą programową uczeń powinien opanować w trakcie edukacji szkolnej. W uzasadnieniu rozporządzenia napisano, że sprawdzenie umiejętności tworzenia samodzielnej wypowiedzi ustnej na zadany temat w konkretnej sytuacji komunikacyjnej zgodnie z zasadami poprawności językowej, logiki i retoryki będzie motywowało do kształcenia uniwersalnych umiejętności komunikacyjnych i rozwijania wiedzy humanistycznej.

 

Przykładowe zadania maturalne w informatorach CKE

Przykładowe pytania i zadania, jakie mogą pojawić się na egzaminie maturalnym w 2015 r., zostaną opublikowane wraz z rozwiązaniami w informatorach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z poszczególnych przedmiotów, w terminie do 31 sierpnia 2013 r.

Źródło: www.men.gov.pl

Krzysztof Bielski


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 29995 )
Array ( [docId] => 29995 )