Pedagog szkolny - obserwacja pedagogiczna w diagnozowaniu potrzeb ucznia

Data: 18-04-2013 r.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna będzie skuteczna, jeżeli nauczyciele i pedagog szkolny będą na bieżąco śledzić postępy ucznia. Dlatego dla nauczycieli ważna powinna być bieżąca obserwacja pedagogiczna ucznia.

Obserwacja pedagogiczna to sposób zdobywania informacji o uczniu na podstawie jego zachowania podczas lekcji, zajęć pozalekcyjnych i przerw. Istotą obserwacji powinna być dla nauczycieli próba zrozumienia działań, reakcji ni emocji. Z informacjami zgromadzonymi przez nauczycieli powinien zapoznać się również pedagog szkolny, szczególnie – jeżeli uczniowi udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna.

Obserwacja – źródło informacji dla nauczycieli i pedagoga szkolnego

Przyglądanie się uczniom jest dla nauczycieli trudnym zadaniem, szczególnie w przypadku licznych klas, jednak – oprócz ocen – stanowi ona główne źródło informacji o kondycji psychofizycznej i stanie emocjonalnym podopiecznego. Często właśnie zachowanie stanowi pierwszą przesłankę, b y stwierdzić, że dziecku potrzebna jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna. W związku z powyższym – o każdym niepokojącym objawie w zachowaniu dziecka poinformowani powinni zostać rodzice oraz pedagog szkolny.

Notatki obserwacyjne

Gromadzone dokumenty w szkole dotyczą formalnych aspektów związanych z procesem kształcenia i wychowania. Dla nauczycieli równie ważne powinno być regularne opracowywanie notatek obserwacyjnych, które w razie konieczności będą źródłem wiedzy dla rodziców, pedagoga szkolnego lub specjalistów z poradni w której udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna. W notatkach należy zamieszczać możliwie największą liczbę informacji o uczniu – jego sytuacji rodzinnej, stanie zdrowia, stosunku do kolegów i koleżanek oraz nauczycieli i uczenia się. Ważne dla nauczycieli powinno być również skrupulatne notowanie obserwacji związanych z aktywnością oraz postępami w nauce. Warto przechowywać tego typu dokumenty w szkole, ponieważ w razie pojawienia się niepokojących sygnałów, pedagog szkolny i wychowawca będą mogli umiejscowić ich powstanie w czasie i określić, jakie czynniki miały na nie wpływ.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 29983 )
Array ( [docId] => 29983 )

Array ( [docId] => 29983 )