Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole policealnej

Data: 20-04-2013 r.

Dyrektor szkoły dla dorosłych ma obowiązek zapewnienia pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla słuchaczy o szczególnych potrzebach edukacyjnych – zobowiązuje go do tego ustawa o systemie oświaty.

Słuchaczom policealnych szkół dla dorosłych powinna zostać zapewniona pomoc psychologiczno-pedagogiczna, jeżeli stwierdzono u nich specjalne potrzeby edukacyjne określone w rozporządzeniu w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

To ważne zarówno dla dyrektora szkoły, jak również dla nauczycieli, którzy zobowiązani się udzielać słuchaczowi odpowiedniego wsparcia, a w przypadku orzeczenia z poradni w której udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna – do prowadzenia dokumentacji pracy ze słuchaczem.

Szkoła policealna – pomoc psychologiczno-pedagogiczną zapewnia dyrektor szkoły

 

Dyrektor szkoły policealnej dla dorosłych jest zobowiązany do zapewnienia pomocy psychologiczno-pedagogicznej, ponieważ – jak wskazuje ustawa o systemie oświaty – szkoła policealna stanowi jeden z typów szkół ponadgimnazjalnych (art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. d Ustawa o systemie oświaty).

Zakres pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielania dorosłemu słuchaczowi szkoły policealnej obejmuje swoim zakresem takie same działania, jak w przypadku innych szkół ponadgimnazjalnych. Może wskazywać to na dodatkowe obowiązki dla dyrektora szkoły i dla nauczycieli.

Zasady na jakich udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna dyrektor szkoły powinien określić w statucie, gdyż zgodnie treścią załącznika 5e do rozporządzenia w sprawie ramowych statutów, powinien on określać m.in. formy opieki i pomocy dla uczniów, którzy z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebują pomocy i wsparcia, organizację wewnątrzszkolnego systemu doradztwa oraz organizację współdziałania szkoły policealnej z poradniami w których udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna, w tym poradniami specjalistycznymi i innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 29986 )
Array ( [docId] => 29986 )