Reforma dotyczy też uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi!

Data: 28-02-2017 r.

W komunikacie zamieszczonym na swojej stronie, Ministerstwo Edukacji Narodowej wyjaśniło zmiany związane z reformą systemu edukacji dotyczące dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Jakie zmiany czekają uczniów? Zapraszam do lektury!

W ustawach związanych z reformą systemu oświaty (ustawa Prawo oświatowe oraz ustawa Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe) uwzględniono dotychczasowe rozwiązania prawne dotyczące dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym, w tym z różnymi rodzajami niepełnosprawności – niezależnie od typu szkoły, w której będą kontynuowali naukę.

Zmiany związane z reformą systemu edukacji przebiegać będą analogicznie we wszystkich typach i rodzajach szkół, tj. ogólnodostępnych, integracyjnych, specjalnych.

6 założeń kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami

Najważniejsze założenia koncepcji kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi:

 1. zachowane zostaną wszystkie dotychczasowe formy/ścieżki edukacyjne dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych,
 2. zachowane zostanie prawo rodzica do wyboru drogi edukacyjnej swojego dziecka,
 3. przedłużony zostanie okres nauki uczniowi niepełnosprawnemu,
 4. przekształcone zostaną szkoły specjalne i integracyjne,
 5. wprowadzone zostaną nowe zawody pomocnicze dedykowane uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.
 6. wprowadzona zostanie diagnoza funkcjonowania w środowisku.

Uczeń niepełnosprawny będzie miał przedłużony okres nauki

Zaprojektowane przepisy nie przewidują skrócenia okresu kształcenia uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – niezależnie od typu szkoły, w której się uczą.

W projektowanych przepisach dotyczących ramowych planów nauczania zaproponowano, iż uczeń niepełnosprawny, tj. posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz uczeń szkoły w zakładzie poprawczym i schronisku dla nieletnich – będzie miał możliwość przedłużenia okresu nauki w szkołach nowego typu:

 • w szkole podstawowej: o 1 rok na pierwszym etapie edukacyjnym i 2 lata na drugim etapie edukacyjnym;
 • w szkole ponadpodstawowej o 1 rok – przy zwiększeniu proporcjonalnie wymiaru godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Decyzje dotyczące przedłużenia okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu oraz uczniowi szkoły w zakładzie poprawczym i schronisku dla nieletnich, będą podejmowane:

 1. w przypadku szkoły podstawowej:
 • nie później niż do końca roku szkolnego w klasie III;
 • nie później niż do końca roku szkolnego w klasie VIII;
 1. w przypadku szkoły ponadpodstawowej – nie później niż do końca roku szkolnego w ostatnim roku nauki w szkole ponadpodstawowej.

Zastosowanie powyższego rozwiązania uwzględnia długość cyklu kształcenia w szkołach nowego typu, w tym w których będą funkcjonowały klasy obecnego gimnazjum.

Przekształcenie analogiczne jak w przypadku szkół ogólnodostępnych

Zaprojektowane przepisy zakładają, iż przekształcanie szkół specjalnych i integracyjnych będzie przebiegać analogicznie jak w przypadku szkół ogólnodostępnych, niezależnie od typu. Absolwent gimnazjum, w zależności od rodzaju niepełnosprawności, będzie mógł od 1 września 2017 r. kontynuować naukę w:

 1. 3-letnim liceum ogólnokształcącym,
 2. 4-letnim technikum dla młodzieży,
 3. 3-letniej branżowej szkole I stopnia dla młodzieży (w miejsce dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej),
 4. 3-letniej szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

Od 1 września

 • 2019 r. rozpocznie kształcenie 5-letnie technikum dla młodzieży,
 • 2020 r. rozpocznie działalność branżowa szkoła II stopnia, przeznaczona dla absolwentów branżowej szkoły I stopnia.

Prace nad podstawą programową w zawodach pomocniczych

Obecnie trwają prace dotyczące opracowania podstaw programowych w 6 zawodach pomocniczych, dedykowanych uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, a także w konsekwencji wprowadzenia nowych zawodów pomocniczych do rozporządzenia w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

Proponowane zawody pomocnicze to:

 • Pracownik pomocniczy ślusarza;
 • Pracownik pomocniczy stolarza;
 • Pracownik pomocniczy mechanika;
 • Pracownik pomocniczy kucharza;
 • Pracownik pomocniczy krawca;
 • Pracownik pomocniczy fryzjera.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40079 )
Array ( [docId] => 40079 )